SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb

V zelenom poli štítu v hornej časti uprostred sa nachádza zväzok stebiel obilia žltej (zlatej) farby a pod ním v dolnej časti dve kosy bielej (striebornej) farby, súmerne vypĺňajúce dolný priestor štítu. Štít je neskorogotický. Východzím podkladom pre tento návrh bola obecná pečať z prvej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1840 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke pečatí (Altenburger pecsét – gyujtemenye, MOL Budapest, V-5). Na pečati s kruhopisom LENGYEL – FALVA HELYSÉGE PETSETTYE 1840 (Pečať obce Košická Polianka) je ako obecné znamenie vyobrazený pravdepodobne mlyn, pod ním dvaja kosci, vedľa nich postava s vidlami a nad nimi slnko.


Vlajka

Vlajka obce pozostáva so štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/6), žltej (1/6), zelenej (2/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

 Hymna

POĽANKA, POĽANKA, NA POĽANCE PLANKA
(hymna obce Košická Polianka)

1. Poľanka, Poľanka, na Poľance planka,
/: ucekajce hlapci, :/ bo budze pasanka.

2. Ked budze, naj budze, mi še ňebojime,
/: mi v svojim valaľe :/ pobic še ňedame.

3. Hto s planim prihodziš, ber še von dzverami
a hto z dobrim idzeš :/ – počestuj še z nami.

(slov.ľudová/kdz)