SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obyvatelia

Obec Košická Polianka z hľadiska počtu obyvateľov patrí do skupiny obcí v Košickom samosprávnom kraji s počtom obyvateľov nad 1 000. K 31. 12. 2003 žilo v obci Košická Polianka 927 obyvateľov čo predstavuje 0,85% z počtu obyvateľov okresu Košice - okolie. Z toho bolo občanov 588 v produktívnom veku a detí do veku 15 rokov bolo 166. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 8,216 km² a priemerná hustota osídlenia predstavovala 112,82 obyvateľov/km². Hustota obyvateľstva je vyššia ako priemer okresu Košice – okolie.

Demografické správanie sa obyvateľstva v obci Košická Polianka zodpovedá typickému vývoju v obciach a mestách Slovenskej republiky. Od roku 1996 je k dispozícii prehľad o demografickom vývoji v obci Košická Polianka. Počet obyvateľov klesal až do roku 1998, v roku 1999 zaznamenal mierny pokles a od roku 2000 opäť mal stúpajúcu tendenciu. Počet novonarodených detí zaznamenáva pomerne stabilné hodnoty, v roku 1996 bol tento počet najvyšší.

Celkový prírastok v obci zaznamenáva nárast alebo pokles v závislosti od migračných prírastkov v jednotlivých rokoch. Najvýraznejší migračný prírastok bol zaznamenaný v rokoch 2001 a k najväčšiemu migračnému úbytku došlo v rokoch 1999 a 2003. Demografický vývoj v obci zaznamenával od roku 1996 pokles detí v predproduktívnom veku. Obyvatelia v poproduktívnom veku predstavujú 18,66% z celkového počtu obyvateľov obce.