SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Poloha

Obec Košická Polianka so svojim katastrálnym územím spadá pod územie Košického samosprávneho kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6752 km² považuje za štvrtý najväčší samosprávny kraj SR. Administratívne sa kraj člení na 11 okresov a 439 obcí. Tento kraj sa rozprestiera na juhovýchode SR a zaberá 13,8 % jej územia. Na juhu hraničí s Maďarskom, na východe s Ukrajinou, na severe s Prešovským a na západe s Banskobystrickým krajom. Územie kraja patrí do severného mierneho pásma s priemernými ročnými teplotami okolo 10°C. Na jeho území žije v súčasnosti takmer 768 tisíc obyvateľov, čo je sedmina celoslovenskej populácie. Na 1 km² tu žije priemerne 113,6 obyvateľov, jedná sa teda o hustejšie osídlený samosprávny kraj.

Najčastejším sídelným typom, takmer tretinovým, sú malé obce s počtom 200 – 499 obyvateľov. Správnym, hospodárskym, politickým, ekonomickým, školským a kultúrnym centrom kraja je mesto Košice s vyše 235 tisíc obyvateľmi, čo predstavuje tretinu obyvateľstva kraja. Je to druhé najväčšie mesto na Slovensku. Najhustejšie osídlené sú v rámci tohto kraja okresy ležiace na území mesta Košice. Podiel mestského obyvateľstva na celkovom počte predstavuje 56, 5 %. Obec Košická Polianka nachádzajúca sa v blízkosti krajského mesta Košice (10 km) patrí pod okres Košice – okolie, ktorý obklopuje mesto Košice zo všetkých strán. Zoskupuje 113 obcí, z toho 2 so štatútom mesta. Okres Košice – okolie, ktorý je rozlohou najväčším okresom Košického samosprávneho kraja zaberá 1 533,4 km², čo predstavuje 22,7% podiel na rozlohe kraja.

Susedí s deviatimi okresmi Košického a Prešovského kraja, na juhu hraničí s Maďarskom. Počtom obyvateľov je druhým najväčším okresom kraja. Podiel obyvateľstva na úhrne kraja predstavuje 14,15% a na úhrne SR 2,0%. Na 1 km² tu žije priemerne 70,3 obyvateľov. V štruktúre obyvateľstva je tu bohatšie zastúpené obyvateľstvo maďarskej a rómskej národnosti. Okres má prevažne poľnohospodársky charakter. Priemyselné podniky rozvíjajú svoju výrobu najmä v juhozápadnej časti okresu, predovšetkým na báze miestnych surovín a tradičného remesla. Okres predstavuje prímestskú zónu s rekreačno-relaxačnými aktivitami pre krajské sídlo Košice. Je zároveň jeho hospodárskym zázemím so zdrojmi pitnej vody a dôležitými tepnami rozvodov plynu, ropovodu, tratí a vedenia medzinárodnej energetickej sústavy.

Obec Košická Polianka sa nachádza v okrese Košice – okolie vo väzbe na východnú hranicu katastrálneho územia Košíc, asi 10 km od centra mesta, v údolí rieky Torysa. Obec Košická Polianka zaberá z územia Košického samosprávneho kraja 821,6 ha. View Larger Map