SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Farský úrad

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, 044 41 Košická Polianka 12

Administrátor-správca farnosti: Mgr. Milan Tomko
e-mail: kosicka.polianka@rimkat.sk
Tel.: 055/6854 204

Filiálky: Sady nad Torysou, časť Byster

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

Liturgický prehľad na 24. týždeň v Cezročnom období

Pondelok

18.9.

votívna O Duchu Svätom

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

18.00

† František, Anna, Pavol

 

Utorok

19.9.

votívna O anjeloch

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

17.00

† Dušan, Katarína

Byster

 

 

modlitba sv. ruženca

18.00

† Marianna Egedová, 1. výr.

 

 

Streda

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

KP

16.45

adorácia

Byster

 

 

modlitba sv. ruženca

17.00

† František, Alžbeta

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

18.00

† Anna, Vasiľ, František, Margita č.212

Štvrtok

21.9.

 

 

 

 

 

 

Piatok

22.9.

votívna Poďakovanie za úrodu

 

Košická Polianka

17.00

stretnutie prvoprijímajúcich detí

detská sv. omša

 

modlitba sv. ruženca

18.00

† Ján Petrila

 

Sobota

23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

Byster

 

 

modlitba sv. ruženca

8.00

zdr. r. Šamkovej

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

9.00

za † členov RB

 

 

Nedeľa 24.9.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Byster

 

 

modlitba sv. ruženca

9.00

† Vladislav

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

10.30

zdr. Ladislav č.264

KLAS

                                       38

 

 ročník II.                               

17.9.2023

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti

 

Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY

  • V stredu, v piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu.
  • V piatok 22.9.2023 o 18.00 hod. bude detská sv. omša.
  • Ďakujem všetkým, ktorí v Bysteri prispeli milodarom na oltárne plachty.
  • Vo farskom kostole bude na budúcu nedeľu zbierka na oltárne plachty. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen. PBZ.

 

OHLÁŠKY

ONDREJ EGED, bývajúci v Bysteri a ROMANA RUŽINKOVIČOVÁ, bývajúca v Geči sa ohlasujú po tretíkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Vaše milodary môžete posielať na číslo účtu vo VÚB banke v tvare IBAN:

pre Košickú Polianku: SK69 0200 0000 0047 2112 9355

pre Bysterský kostol:   SK25 0200 0000 0047 2129 4756

Vo farnosti prebieha Štatistické sčítanie veriacich na úrovni farnosti, aby som vedel, s kým môžem reálne počítať i očakávať akýkoľvek druh spolupráce. Kto si v sakristii nevyzdvihol obálku na svoje číslo domu, môže tak urobiť po ktorejkoľvek sv. omši. Následne vyplnenú obálku treba priniesť naspäť do sakristie. Ďakujem veľmi pekne. 

Zbierka na rekonštrukciu fary je stále aktuálna. PBZ za Vaše milodary.

Oznamy sú na obecných stránkach www.kosickapolianka.sk www.sadynadtorysou.sk  Tel.: 0907321485 alebo 055/6854204.

E-mail:  kosicka.polianka@abuke.sk al. janmilantomko@gmail.com