SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Farský úrad

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, 044 41 Košická Polianka 12

Administrátor-správca farnosti: Mgr. Milan Tomko
Tel.: 055/6854 204

E-mail:  kosicka.polianka@abuke.sk

Filiálky: Sady nad Torysou, časť Byster

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

                                 

 

 

 

Liturgický prehľad na 34. týždeň v Cezročnom období

Pondelok

27.11.

votívna O Duchu Svätom

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

8.00

† Mária, Ondrej Vargoví

 

Utorok

28.11.

votívna O  anjeloch

Byster

16.00

adorácia, sv. ruženec a sv. spoveď

17.00

za farnosť

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

18.00

zdr. majstrov, brigádnikov na fare 11/12

 

Streda

29.11.

votívna O sv. Jozefovi

Košická Polianka

17.00

adorácia, sv. ruženec a sv. spoveď

18.00

zdr. Mária č.8

Štvrtok

30.11.

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SVIATOK

Košická Polianka

7.30

modlitba sv. ruženca a sv. spoveď

8.00

za † členov RB

 

Byster

16.45

modlitba sv. ruženca a sv. spoveď

18.00

poďakovanie Pánu Bohu i Ondrejovi za 20 rokov služby organistu vo farnosti

Piatok

1.12.

votívna O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Košická Polianka

15.30

adorácia, sv. ruženec a sv. spoveď

17.00

za živých členov RB

Byster

16.45

adorácia a modlitba sv. ruženca

18.00

za živých členov RB

 

 

Sobota

2.12.

votívna O preblahoslavenej Panne Márii

Byster

8.00

Fatimská sobota - Večeradlo

9.00

za † našej farnosti

z nasledujúcej nedele

Košická Polianka

17.00

Fatimská sobota - Večeradlo

18.00

za † našej farnosti

 

Nedeľa 3.12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Byster

 

 

modlitba sv. ruženca

9.00

za † členov RB

Košická Polianka

 

modlitba sv. ruženca

10.30

†Ladislav, Anna, Ondrej Bodoví č.267

KLAS

                                       48

 

 ročník II.                               

26.11.2023

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti

 

Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FARSKÉ OZNAMY

  • Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli v sobotu na brigádu na faru, tak z Bystera ako aj z Polianky. Urobili ste kus roboty. Klobúk dole. Pre veľký úspech v sobotu v brigáde pokračujeme.
  • V pondelok začína Deviatnik ku sv. Márii Goretti.
  • Vo štvrtok po rannej sv. omši pôjdem spovedať chorých.
  • Pri sv. omši v sobotu večer i v nedeľu požehnám adventné vence.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. PBZ za Vaše milodary.
  • Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude v sále KD v Košickej Polianke v nedeľu 3.12.2023 o 14.30 hod.
  • Obec Košická Polianka Vás srdečne pozýva na Vianočnú akadémiu, ktorá bude v kostole NPM v Košickej Polianke 26.12.2023 o 15.00 h.
  • Vo farskom kostole bude aj naďalej zbierka na oltárne plachty. Ďakujem všetkým, ktorí prispievate.
  • Možnosť za dobrovoľný milodar jednodesiatkové drevené ruženčeky.

 

Vaše milodary môžete posielať na číslo účtu vo VÚB banke v tvare IBAN:

pre Košickú Polianku: SK69 0200 0000 0047 2112 9355

    pre Bysterský kostol:   SK25 0200 0000 0047 2129 4756

 

Vo farnosti prebieha Štatistické sčítanie veriacich na úrovni farnosti, aby som vedel, s kým môžem reálne počítať i očakávať akýkoľvek druh spolupráce. Kto si v sakristii nevyzdvihol obálku na svoje číslo domu, môže tak urobiť po ktorejkoľvek sv. omši. Následne vyplnenú obálku treba priniesť naspäť do sakristie. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Zbierka na rekonštrukciu fary je stále aktuálna. PBZ za Vaše milodary.

Oznamy sú na obecných stránkach www.kosickapolianka.sk www.sadynadtorysou.sk  Tel.: 0907321485 alebo 055/6854204.

E-mail:  kosicka.polianka@abuke.sk al. janmilantomko@gmail.com