SlovenskýEnglish

Natur-Pack

natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  04. OKT 2023
  Streda
 • Plasty
  25. SEP 2023
  Pondelok
 • Papier
  02. OKT 2023
  Pondelok
 • Sklo
  13. NOV 2023
  Pondelok
KOŠICKÁ POLIANKA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Košická Polianka

Najstaršia doložená zmienka o obci je z roku 1335, keď obec dostal do léna palatín Viliam Druget. Vtedajšia usadlosť sa spomína pod názvami Lengenfalua, Lengenfolua, Lengyelfalva. Názov poukazuje na pravdepodobný pôvod obce, ktorá vznikla v 2. polovici 13. storočia, keď ju obývali alebo založili Poliaci. Podľa druhej hypotézy vo vtedajšom chotári obce prevládal les, jeho vyrúbaním vznikla poľana na ktorej sa postupne usadili ľudia. Takto potom vznikol názov „Polianka“ a keďže na Slovensku sa nachádza ďalších 10 Polianok, v roku 1954 dostala prívlastok „Košická“. Obec patrila striedavo rodom Czudarovcov, Perényiovcov, Palástyovcov a Wielandovcov. Od roku 1508 patrila niekoľko desaťročí mestu Košice. Vlastnilo ju aj opátstvo Krásnej nad Hornádom. Poslednou veľkostatkárkou bola pani Angela Juhošová – Wielandová.