Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 153)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2021 2ks mobilných gemicídnych žiaričov PS GM 30WA Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HygArt s.r.o.
708 €
1/2021 20ks 120l čiernych plastových nádob na TKO Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
424.8 €
21/2020 Osvedčovacia kniha II. - podpis Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: C-PRESS, s.r.o.
0 €
20/2020 Dodanie tovaru - kamerový systém: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Compact, s.r.o.
0 €
19/2020 Výkon verejného obstarávania na predmet zákazky: Nákup záhradných kompostérov k projektu: Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Košická Polianka, v zmysel Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb a odporných konzultácií v oblasti VO podľa bodu 3.2.3 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
350 €
18/2020 Zhotovenie asfaltového krytu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ASTEX s.r.o.
0 €
17/2020 Montáž betónového obojstranného oplotenia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: FLINSTONES CENTRUM s.r.o.
0 €
16/2020 Dlhodobé meranie mosta v Košickej Polianke cez rieku Torysa Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
0 €
15/2020 "Nákup vlečky - vybavenia zberného dvora v obci Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AGRATECH s.r.o.
0 €
14/2020 "Nákup traktora - vybavenia zberného dvora v obci Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AGRATECH s.r.o.
0 €
13/2020 obojstranné oplotenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: PROFIL INVEST s.r.o.
0 €
13/2020 obojstranné oplotenie Odb.:
Dod.: PROFIL INVEST s.r.o.
0 €
12/2020 Servisná prehliadka motorového vozidla značky IVECO, EČV KE 794 JI Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
0 €
11/2020 50ks rybárskych lístkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ŠEVT, a.s
0 €
10/2020 Nákup kontajnerov, boxov, stohovacích a vrecovacích vozíkov - vybavenia zberného dvora v obci KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOPRAKO s.r.o.
0 €
9/2020 20ks 120l plastových nádob na tuhý komunálny odpad Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0 €
8/2020 Kosenie zeleného pásu pozdĺž poľnej - účelovej komunikácie, cesty smerom do mesta Košice, Mestskej časti Košice-Krásna nad Hornádom po hranice okresov z cesty III. tr. parc. č. 1164/2 smerom z obce Sady nad Torysou - Byster, od obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Správa ciest KSK
0 €
7/2020 100ks zelených vriec označených logom KOSIT na TKO za cenu 1,40 € bez DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0 €
6/2020 Dodanie predmetu zákazky Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne - kuchyne pr Základnej škole s materskou školou v Košickej Polianke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SO-MA s.r.o.
0 €
5/2020 Realizácia diela na základe VO na predmet zákazy - OPRAVA STRECHY DOMU NÁDEJE OBCE KOŠICKÁ POLIANKA v zmysle Vami predloženej cenovej ponuky v cene 18 900,47 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: M P M Tech s.r.o.
0 €

Úradné hodiny

Úradné hodiny - Obecný úrad

Pondelok:

08.00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Úradné hodiny - Matrika 

Pondelok:

08.00 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár