Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, 044 41 Košická Polianka 12

Administrátor-správca farnosti: Mgr. Milan Tomko
e-mail: kosicka.polianka@rimkat.sk
Tel.: 055/6854 204

Filiálky: Sady nad Torysou, časť Byster

KLAS

                                                    31 ročník I.                                 31.7.2022

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY

  • Pán Boh zaplať za Vaše milodary, ktorými ste prispeli na misie otcovi Majerníkovi.
  • V Polianke počas nasledujúceho týždňa bude zbierka na kvety na odpustovú slávnosť.
  • V utorok 2.8. možno získať vo všetkých farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.
  • V piatok 5.8.2022 pôjdem spovedať v Polianke chorých po dedine od 8.00 hod. Príďte si do sakristie overiť, či sú Vaši drahí na zozname, prípadne dohlásiť nových. Spovedať budem aj v nasledujúcom týždni.
  • Vo farnosti od 8.-14.8.2022 bude zbierka na faru. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Ponúkam dva súťažné termíny na púť do Krakova – Lagiewniki, v utorok 16.8.2022 alebo v sobotu 20.8.2022. Odchádzalo by sa v skorých ranných hodinách. Program: príchod do Krakova, obhliadka miesta a výklad, možnosť nákupu náboženských predmetov, sv. omša v slovenskej kaplnke a požehnanie náboženských predmetov, o 15.00 hod. modlitba Korunky pri Milostivom obraze, priestor na súkromnú modlitbu a odchod domov. Zmena programu možná. J Zapisujte sa výlučne v sakristii v Polianke a v Bysteri. Ak bude dostatočný záujem, pôjdeme v obidvoch termínoch.

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Cezročnom období

Pondelok

1.8.

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spom.

Košická Polianka

17.30

sviatosť zmierenia

18.00

† Zuzana, Vincent, Milan č. 150

Utorok 2.8.

votívna O sv. Františkovi z Assisi

Košická Polianka

16.30

sviatosť zmierenia

17.00

zdr. Štefan, 60 r., č. 12

Byster

18.00

zdr. r. Šamkovej

sviatosť zmierenia

Streda 3.8.

votívna O sv. Jozefovi

Košická Polianka

18.00

† Mária č. 12

Štvrtok 4.8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Byster

15.30

adorácia a sviatosť zmierenia

do 16.30

17.00

† František Ivan

Košická Polianka

16.45

adorácia

17.15

modlitba sv. ruženca

18.00

† Jolana Horváthová č. 74

Piatok 5.8.

votívna O Najsvätejšom Srdci Ježišovom – prvý piatok

Košická Polianka

15.30

adorácia a sviatosť zmierenia

do 16.30

17.00

za živých členov ružencového  bratstva

Byster

16.45

adorácia

17.15

modlitba sv. ruženca

18.00

za duše v očistci

Sobota 6.8.

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK

Byster

7.10

fatimská sobota - Večeradlo

8.00

za živých a † členov ruž. bratstva

Košická Polianka

9.00

za † členov ružencového bratstva

fatimská sobota - Večeradlo

Nedeľa 7.8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Byster

8.30

zdr. Vlasta, Anton Janočko-Lukáč

Košická Polianka

10.00

zdr. Janka

Úradné hodiny

Úradné hodiny - Obecný úrad

Pondelok:

08.00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Úradné hodiny - Matrika 

Pondelok:

08.00 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

NATURPACK