Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, 044 41 Košická Polianka 12

Administrátor-správca farnosti: Mgr. Milan Tomko
e-mail: kosicka.polianka@rimkat.sk
Tel.: 055/6854 204

Filiálky: Sady nad Torysou, časť Byster

FARSKÉ OZNAMY

  • Od pondelka 28.11.2022 v Bysteri a od 2.12.2022 v Košickej Polianke sa začneme modliť Deviatnik za nenarodené deti. Bude to duchovná obnova farnosti za život a intenzívnych modlitieb za ochranu ľudského života aj so spomienkou na nenarodené deti.
  • V Bysteri budem spovedať po večerných sv. omšiach.
  • Birmovancov poprosím, aby počas Deviatnika i prítomnosti Pamätníka vo farnosti sa dobrovoľne a v čo najväčšej možnej miere zúčastnili modlitieb za život a tak pre svoj duchovný i intelektuálny rozhľad využili možnosť duchovne sa povzbudiť a nasmerovať svoj život v láske k Bohu i ľuďom. V stredu 14.12.2022 preto stretnutie nebude.
  • Na prvý piatok pôjdem spovedať chorých vo zvyčajnom čase.
  • Na budúcu nedeľu 4.12.2022 bude o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Košickej Polianke divadelné predstavenie Divadla Babadlo „Od Ondreja do Troch kráľov“ a bpre dobré deti aj stretnutie s Mikulášom. Anjelíci okolo Mikuláša budú rozdávať prvú pomoc na suché hrdlo. V tom istom čase od 15.00 do 17.00 hod. si budete môcť vo vestibule pozrieť výstavu obrazov s náboženskou tematikou. V prípade záujmu si budete môcť zakúpiť prípadne objednať u výrobcu dané produkty. 
  • Tá istá výstava náboženských obrazov bude aj v malej sále na prízemí Obecného úradu v Bysteri tiež v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. s možnosťou zakúpenia či objednania si výrobku.
  • Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nám poslal ponuku na Deň otvorených dverí v piatok 9.12.2022 plus možnosť študovať odbory Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, Sociálno-výchovný pracovník, Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť či Špeciálna pedagogika. Nevyučuje sa tam fyzika, chémia, a je tam minimum matematiky. ????
  • Na Silvestrovský Ples rodín sa môžete nahlasovať po ktorejkoľvek sv. omši do Božieho Narodenia.
  • Kto by si chcel dať požehnať dom vo Vianočnom období, nech sa zapíše v sakristii do piatka 23.12.2022.

KLAS

                           49-50-51

 ročník I.                               

 27.11.2022

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti

Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V našej farnosti privítame Misijný pamätník nenarodeným deťom. Ide o neobyčajné dielo mladého umelca Mgr. art. Martina Hudačeka. V širšom zmysle dáva Pamätník príležitosť, aby sa komunita zamýšľala nad mnohorakými témami, ktoré súvisia s ochranou nenarodených detí. Súsošie, ubolenej matky a prichádzajúceho dieťaťa jemnocitne, pravdivo a synteticky vyjadruje skutočnosti ako hodnota materstva, dôstojnosť človeka od počatia, prítomnosť bolesti po potrate, potreba zmierenia s dieťaťom, prijatie Božieho milosrdenstva. Dáva tak jedinečnú príležitosť, aby sa vo Vašej farnosti otvorene, s úctou a láskou hovorilo o hodnote života ako aj o novom živote, ktorý dáva Boh tým, čo sú unavení, zranení. Ľudia potrebujú počuť, že toto súsošie je tu pre nich. Bolo by vhodné, keby mohli k nemu prísť kedykoľvek počas dňa na súkromné stíšenie, modlitbu, meditáciu. Iste nie je hanbou ani plakať pri súsoší. Je normálne ak plačeme nad stratou blízkej osoby. Počas celého týždňa budeme v prítomnosti Pamätníka využívať rôzne pastoračné aktivity podľa ohláseného programu.

Liturgický prehľad na 1. adventný týždeň

Pondelok

28.11.

Pondelok po 1. adventnej nedeli

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

16.30

† Ľubomír, Ladislav

Byster

17.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA ÚCTU K ŽIVOTU OD POČATIA A OCHOTU PRIJAŤ NEOČAKÁVANÉ DIEŤA.

18.00

na úmysel Ordinára 10/12

Deviatnik za nenarodené deti

Utorok

29.11.

Utorok po 1. adventnej nedeli

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

16.30

† Katarína, Dušan

Byster

17.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA PREHĹBENIE VIERY V KRISTA V SLOVENSKOM NÁRODE

18.00

na úmysel Ordinára 11/12

Deviatnik za nenarodené deti

Streda

30.11.

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SVIATOK

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

16.30

† Tomáš Toček č. 121

Byster

17.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ANJELIK MÔJ, MENO TI DÁM.

18.00

na úmysel Ordinára 12/12

Deviatnik za nenarodené deti

Štvrtok

1.12.

Štvrtok po 1. adventnej nedeli

Košická Polianka

16.00

sviatosť zmierenia a sv. ruženec

16.30

† Jolana Horváthová č. 9

Byster

17.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA ZÁKONY OCHRAŇUJÚCE DÔSTOJNOSŤ KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

18.00

† Marianna Egerová (RB)

Deviatnik za nenarodené deti

Piatok

2.12.

Piatok po 1. adventnej nedeli

Košická Polianka

15.00

sviatosť zmierenia

16.00

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA ÚCTU K ŽIVOTU OD POČATIA A OCHOTU PRIJAŤ NEOČAKÁVANÉ DIEŤA.

16.30

za živých členov ružencového bratstva

Deviatnik za nenarodené deti

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA SPRÁVNY VÝBER MANŽELSKÉHO PARTNERA A PREDMANŽELSKÚ ČISTOTU.

18.15

† Barbora, Vojtech Szaboví

Deviatnik za nenarodené deti

Sobota

3.12.

z nasledujúcej nedele

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA PREHĹBENIE VIERY V KRISTA V SLOVENSKOM NÁRODE

16.00

za † členov ružencového bratstva

Deviatnik za nenarodené deti

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA STARÝCH A CHORÝCH ČLENOV RODÍN

18.15

za živých a † členov RB

Deviatnik za nenarodené deti

Nedeľa

4.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

Téma: ANJELIK MÔJ, MENO TI DÁM.

8.00

zdr. Adriána Bodnárová č.1

Deviatnik za nenarodené deti

Byster

9.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA RODINY V KRÍZE A PO ROZVODE A ICH PODPORU OD CIRKEVNÉHO SPOLOČENSTVA

10.00

za farnosť

Deviatnik za nenarodené deti

14.45

do 17.00

MODLITBA KORUNKY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU pri Pamätníku

Liturgický prehľad na 2. adventný týždeň

Pondelok

5.12.

Pondelok po 2. adventnej nedeli

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA ZÁKONY OCHRAŇUJÚCE DÔSTOJNOSŤ KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

16.00

za duše v očistci č. 153

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA MÚDROSŤ PRI VÝCHOVE A SVEDECTVE VIERY V RODINÁCH

18.15

zdr. Marcela a Miroslav

Deviatnik za nenarodené deti

Utorok

6.12.

Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA SPRÁVNY VÝBER MANŽELSKÉHO PARTNERA A PREDMANŽELSKÚ ČISTOTU.

16.00

† Imrich, Jolana, Bartolomej č.121

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA ZÁKONY PODPORUJÚCE MRAVNÉ DOBRO MLÁDEŽE A PRIRODZENÚ HODNOTU MANŽELSTVA A RODINY

18.15

zdr. Marta pf

Deviatnik za nenarodené deti

Streda

7.12.

z nasledujúcej slávnosti

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA STARÝCH A CHORÝCH ČLENOV RODÍN

16.00

zdr. Lucia

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: DUCHOVNÁ ADOPCIA DIEŤAŤA

18.15

zdr. Lukáš s rod. pf

Štvrtok

8.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA RODINY V KRÍZE A PO ROZVODE A ICH PODPORU OD CIRKEVNÉHO SPOLOČENSTVA

16.00

za farnosť

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: LEKÁRI A ZDRAVOTNÍCI – STRÁŽCOVIA ŽIVOTA

18.15

† Michal, Ján, Albín, Ján

Piatok

9.12.

Piatok po 2. adventnej nedeli

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA MÚDROSŤ PRI VÝCHOVE A SVEDECTVE VIERY V RODINÁCH

16.00

† Jolana Horváthová č. 74

Byster

17.45

KRÍŽOVÁ CESTA ZA NENARODENÉ DETI

Téma: DETI A MLÁDEŽ –

NÁDEJ A BUDÚCNOSŤ ŽIVOTA

18.15

zdr. Richard s rod. pf

ODPROSUJÚCA ADORÁCIA ZA NENARODENÉ DETI do 20.00 hod.

Sobota  10.12.

z nasledujúcej nedele

Košická Polianka

15.30

modlitba sv. ruženca

Téma: ZA ZÁKONY PODPORUJÚCE MRAVNÉ DOBRO MLÁDEŽE A PRIRODZENÚ HODNOTU MANŽELSTVA A RODINY

16.00

zdr. Ján a Hedviga s rod. č.12

Byster

17.45

modlitba sv. ruženca

Téma: DAR A TAJOMSTVO OTCOVSTVA A MATERSTVA

18.15

† Ján Hreha (RB)

Nedeľa 11.12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Byster

7.30

modlitba sv. ruženca

Téma: MATKA V POŽEHNANOM STAVE

8.00

zdr. Slávka, Marta, Slávka, Nina

Košická Polianka

9.30

modlitba sv. ruženca

Téma: DUCHOVNÁ ADOPCIA DIEŤAŤA

10.00

za farnosť

15.00

do 17.00

MODLITBA KORUNKY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU pri Pamätníku

Liturgický prehľad na 3. adventný týždeň

Pondelok

12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Košická Polianka

16.00

modlitba sv. ruženca

Téma: LEKÁRI A ZDRAVOTNÍCI – STRÁŽCOVIA ŽIVOTA

16.30

zdr. Helena s rod.

Utorok

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Košická Polianka

16.30

modlitba sv. ruženca

Téma: DETI A MLÁDEŽ –

NÁDEJ A BUDÚCNOSŤ ŽIVOTA

17.00

zdr. Jozef, Anna, Imrich, Anna č.12

Streda

14.12.

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Košická Polianka

16.30

modlitba sv. ruženca

Téma: DAR A TAJOMSTVO OTCOVSTVA A MATERSTVA

17.00

† Alžbeta, Ondrej č. 121

Štvrtok

15.12.

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

Košická Polianka

17.00

modlitba sv. ruženca

Téma: MATKA V POŽEHNANOM STAVE

17.30

zdr. r. Štefana Béreša č.25

BYSTER

18.30 – 19.30 SPOVEĎ

Téma: KRÍŽ A OBETA

19.30

zdr. Janka, Sofia, Mária

Piatok

16.12.

Piatok po 3. adventnej nedeli

Košická Polianka

17.00

KRÍŽOVÁ CESTA ZA NENARODENÉ DETI

Téma: KRÍŽ A OBETA

17.45

† Ladislav, František, Štefan, Alžbeta č.8

ODPROSUJÚCA ADORÁCIA ZA NENARODENÉ DETI do 20.00 hod.

Sobota  17.12.

z nasledujúcej nedele

KOŠICKÁ POLIANKA

9.30 – 10.30 SPOVEĎ

Téma:

HRIECHOM DNEŠNEJ DOBY JE URAZENOSŤ. ČNOSŤOU BY MALA BYŤ...?

modlitba sv. ruženca

17.00

† Helena, František

Nedeľa 18.12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Byster

8.30

modlitba sv. ruženca

Téma: HRIECHOM DNEŠNEJ DOBY JE URAZENOSŤ. ČNOSŤOU BY MALA BYŤ...?

9.00

za farnosť

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

10.30

zdr. Viera, 60 r. č.18

         

Úradné hodiny

Úradné hodiny - Obecný úrad

Pondelok:

08.00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Úradné hodiny - Matrika 

Pondelok:

08.00 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

NATURPACK