Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, 044 41 Košická Polianka 12

Administrátor-správca farnosti: Mgr. Milan Tomko
e-mail: kosicka.polianka@rimkat.sk
Tel.: 055/6854 204

Filiálky: Sady nad Torysou, časť Byster

 Liturgický prehľad po 4. pôstnej nedeli

Pondelok

20.3.

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Byster

modlitba sv. ruženca

17.00

† Augustín Hegeduš,

† Alžbeta Ferencová č.131

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

18.00

† Marta, Emil Ábeloví

Utorok

21.3.

Utorok po 4. pôstnej nedeli

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

18.00

† Ladislav Takáč

Streda

22.3.

Streda po 4. pôstnej nedeli

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

8.00

† Ondrej, Alžbeta, František

Štvrtok

23.3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Košická Polianka

17.00

adorácia

modlitba sv. ruženca

18.00

† Katarína, Jozef

Piatok

24.3.

Piatok po 4. pôstnej nedeli

Byster

17.00

Krížová cesta

17.30

za farnosť

Košická Polianka

18.30

Krížová cesta

19.00

† Helena, Ladislav Tóth

Sobota  25.3.

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

8.00

za nenarodené deti

Byster

modlitba sv. ruženca

9.00

za nenarodené deti

Nedeľa 26.3.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Byster

modlitba sv. ruženca

9.00

zdr. Cyril Osif, 60 r.

14.00

Krížová cesta

Košická Polianka

modlitba sv. ruženca

10.30

† Margita, František

15.00

Krížová cesta

KLAS

                                       12

 ročník I.                               

 19.3.2023

  Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti

Nanebovzatia Panny Márie v Košickej Polianke

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY

  • Rozpis na Krížové cesty: nedeľa 19.3. birmovanci,

piatok 24.3. otcovia, nedeľa 26.3. prvoprijímajúce deti,

piatok 31.3. dôchodcovia, nedeľa 2.4. dôchodcovia. 

  • V pondelok po sv. omši v Polianke bude stretnutie rodičov birmovancov na fare.
  • V stredu bude o 18.30 stretnutie birmovancov.
  • V sobotu o 10.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
  • Zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2.h SEČ posúvame hodiny na 3.h letného času. Spíme o hodinu menej.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Priebežne bude aj zbierka na kvety ku Božiemu hrobu.

Spovedanie: Veľká noc 2023

Utorok 28.3.2023

18:30 – 19:15

Chrastné, Vyšný Čaj

Streda 29.3.2023

18.30– 19.30

Ďurkov, Olšovany

Štvrtok 30.3.2023

18.30 – 19.30

BYSTER, Nová Polhora

Piatok 31.3.2023

19.00 – 19.30

Ďurdošík, Vajkovce

Sobota 1.4.2023

9.30-10.30

KOŠICKÁ POLIANKA

Košická Nová Ves

11.00-12.00

Košické Olšany, Ploské

14.00 – 16.00

Rozhanovce

Nedeľa: 2.4.2023

14:00 – 15:00

Ruskov

Vaše milodary môžte posielať na číslo účtu vo VÚB banke v tvare IBAN:

pre Košickú Polianku: SK69 0200 0000 0047 2112 9355

pre Bysterský kostol:   SK25 0200 0000 0047 2129 4756

Zbierka na rekonštrukciu fary je stále aktuálna. PBZ za Vaše milodary.

Oznamy sú na stránkach www.kosickapolianka.sk i   www.sadynadtorysou.sk  Tel.: 0907321485 alebo 055/6854204. E-mail:  kosicka.polianka@abuke.sk alebo janmilantomko@gmail.com .

Úradné hodiny

Úradné hodiny - Obecný úrad

Pondelok:

08.00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Úradné hodiny - Matrika 

Pondelok:

08.00 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

NATURPACKVIRTUÁLNY CINTORÍN