Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Stravné deti v HN - ZŠ a MŠ Dod.: ZŠ Košická Polianka
47.50 €
poradenské a odborné služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
mesačný prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
čistenie odpadového potrubia Dod.: M-D-J spol. s r.o.
2895.84 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
zemný plyn za 05/2018 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
Pramenitá voda Aqua za 04/2018 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
54.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Pevná linka 04/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.39 €
el. energia za 05/2018 Dod.: SPP, a.s.
194.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
hygienické papierové utierky Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
129.60 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
príspevok z Ocú k réžii pre dôchodcov Dod.: ZŠ Košická Polianka
111.00 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
269.70 €
geometrický plán Dod.: Geodetic, spol. s.r.o.
339.00 €
kontrola a revízia komína Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
50.00 €
mobilné služby k 21.4.2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
95.98 €
príspevok do Spoločného školského úradu Dod.: Obec Čaňa
68.26 €
servisná plánovaná prehliadka Dod.: Tempus Trans s.r.o.
240.43 €
samonalepovacie Dod.: Taktik vydavateľstvo
8.00 €
montáž a demontáž Dod.: Vojtěch Miroslav
414.50 €
betónová dlažba Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
480.00 €
Psychologické vyšetrenie Dod.: Psychologické centrum
120.00 €
vonkajšie sedenie Dod.: Kika nábytok Slovensko, s.r.o.
299.90 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
odvozKUKA nádob Dod.: KOSIT, a.s.
1579.98 €
Elektrina za 03/2018 Dod.: SPP, a.s.
545.21 €
Elektrina za 03/2018 Dod.: SPP, a.s.
99.77 €
servis a oprava elektromera Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
966.72 €
prepravná služba SČK Dod.: Slovenský červený kríž
50.00 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
príspevok z Ocú k réžii pre dôchodcov Dod.: ZŠ Košická Polianka
112.00 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
261.00 €
Stravné deti v HN - ZŠ a MŠ Dod.: ZŠ Košická Polianka
45.45 €
prepojenie odberného mista Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
310.50 €
kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
49.12 €
toaletný papier do zásobníkov Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
170.64 €
kancelársky papier Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
101.65 €
údržba VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
455.51 €
Dvere, zárube, kovanie Dod.: ŠPIRKO s.r.o. Košice
3242.00 €
kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
100.04 €
Plastové známky pre psov Dod.: Miroslav Sukeník - KOPEX
138.60 €
YTONG - yporky Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
435.00 €
zemný plyn za 04/2018 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Elektrina za 04/2018 Dod.: SPP, a.s.
194.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
poradenské a odborné služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Pevná linka 03/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.39 €
Pramenitá voda Aqua za 03/2018 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
81.00 €
plastové okná - kuchyňa Dod.: PR - Style, s.r.o.
104.60 €
činnosť technika PO Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
53.44 €
koncesionárske poplatky - miestny rozhlas Dod.: SOZA
20.40 €
odmeny umelcom Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
mobilné služby k 21.3.2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
103.18 €
elektroinštalačné práce Dod.: Vojtěch Miroslav
108.50 €
úprava svietidla Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
178.20 €
revízia el. spotrebičov Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
84.54 €
revízia el. spotrebiičov Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
540.54 €
právne služby a účasť na konaní Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
prepravná služba SČK Dod.: Slovenský červený kríž
50.00 €
el. energia Dod.: SPP, a.s.
486.44 €
el. energia Dod.: SPP, a.s.
112.48 €
Baumit - štuková omietka Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
300.00 €
kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
99.29 €
omietka baumit Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
299.90 €
Reklamné predmety Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
166.70 €
poistenie majetku Ocu Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
90.00 €
odvoz odpadu - KUKA Dod.: KOSIT, a.s.
1040.90 €
odvoz odpadu - VKK Dod.: KOSIT, a.s.
439.92 €
poradenské a odborné služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
zemný plyn za 03/2018 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
montérky, pracovná obuv Dod.: Vladimír Jurko - JURTEX
89.90 €
Pevná linka Ocú za 02/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.67 €
Pramenitá voda Aqua za 02/2018 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
51.60 €
Elektrina za 03/2018 Dod.: SPP, a.s.
194.00 €
Preladenie prijímača TKR Dod.: KERO, s.r.o.
32.28 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
175.45 €
Príspevok k réžii za stravu Dod.: ZŠ Košická Polianka
101.00 €
Stravné deti v HN - ZŠ a MŠ Dod.: ZŠ Košická Polianka
37.65 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Revízia a servis hasiacich prístrojov Dod.: Vladimír JÁNOŠ - REHAP
205.53 €
Reflexná pracovná vesta Dod.: Vladimír Jurko - JURTEX
265.69 €
mobilné služby k 21.2.2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
100.61 €
členský príspevok na rok 2018 Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
412.00 €
Abovský hlásnik na rok 2018 Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
562.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií Dod.: KOSIT, a.s.
473.62 €
Kniha Účtovné súvzťažnosti Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
26.00 €
banner liaty, banerová stena Dod.: Willcom
677.00 €
nájomné za pozemok Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.08 €
nájom pozemku Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
elektrina za 01/2018 - vo Dod.: SPP, a.s.
151.03 €
elektrina za 01/2018 Dod.: SPP, a.s.
516.37 €
spracovanie miezd 01/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
implementácia a školenie Dod.: DATALAN, a.s.
372.00 €
odzálohovanie databázy účtovníctva Dod.: DATALAN, a.s.
66.00 €
tlačivá pre MŠ Dod.: Ševt, a.s.
8.60 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Dod.: KOSIT, a.s.
114.12 €
oprava svietidla, montáž nových svietidiel Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
204.60 €
soľ posypová 25kg Dod.: Kobres, s.r.o.
130.32 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
53.71 €
poradenské služby v oblasti VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Odvoz KUKA nádob za 01/2018 Dod.: KOSIT, a.s.
1028.86 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
zemný plyn za 2/2018 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
prenájom dávkovača za vodu Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
elektrina za 02/2018 Dod.: SPP, a.s.
194.00 €
pramenitá voda Aqua za 01/2018 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
48.60 €
príspevok ku strave Dod.: ZŠ Košická Polianka
117.00 €
príspevok ku strave Dod.: ZŠ Košická Polianka
255.20 €
stravné detí v HN za 01/2018 Dod.: ZŠ Košická Polianka
68.45 €
pevná linka za 01/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.72 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
vložné 2/2017 - doúčtovanie Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
480.00 €
hrnce do kuchyne Dod.: GASTROREX s.r.o.
507.60 €
mobilné služby k 21.1.2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
86.98 €
použitie montážnej plošiny Dod.: Vladimír Mátyás
30.00 €
Prenájom ľadovej plochy Dod.: EMPE plus s.r.o.
500.00 €
Valec do tlačiarne - MŠ Dod.: CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
38.60 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
51.00 €
maliarska súprava, dvere, kľučky Dod.: Hornbach - Baumarkt
190.67 €
Tlač plagátov na fašiangový ples Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
34.60 €
vývoz odpadu - VKK za 01/2018 Dod.: KOSIT, a.s.
397.14 €
posypová soľ Dod.: Kobres, s.r.o.
130.32 €
preprava detí MŠ na lyžiarsky zájazd Dod.: DUSTOUR s.r.o
360.00 €
elektr. energia za 12/2017 Dod.: SPP, a.s.
452.53 €
elektr. energia za 12/2017 Dod.: SPP, a.s.
160.87 €
vyúčtovanie el. energie Dod.: SPP, a.s.
-306.12 €
montáž nábytku v MŠ Dod.: Baribal s.r.o.
229.00 €
úprava svietidla, montáž reflektorov Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
182.40 €
oprava svietidiel VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
1379.46 €
Demontáž vianočných ozdôb Dod.: Vojtěch Miroslav
343.50 €
elektrina za 01/2018 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
prenájom dávkovača na vodu za 01/2018 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
prevádzka mobil. aplikácie Dod.: Adsupra .s.r.o.
100.00 €
spracovanie miezd za 12/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
130.00 €
Odvoz KUKA nádob za 12/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1016.16 €
vložné za 01/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
674.02 €
vložné za 12/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
355.00 €
pevná linka za 12/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.67 €
zemný plyn za 1/2018 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
Servisný poplatok ku Skyling Dod.: KERO, s.r.o.
66.60 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Hygienické kotúčové utierky Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
208.80 €
Vyúčtovanie časopisu FS Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
13.67 €
papierové utierky do zásobníka Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
86.40 €
poradenské služby v oblasti VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
pramenitá voda Aqua za 12/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
35.40 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
servis a oprava miestneho rozhlasu Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
531.00 €
činnosť technika PO za 4.Q Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
82.51 €
stravné detí v HN za 12/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
57.35 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
210.25 €
Príspevok k réžii ku strave Dod.: ZŠ Košická Polianka
109.00 €
mobilné služby k 21.12.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
92.41 €
ročný poplatok za vedenie účtu Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
52.42 €
prenájom dávkovača na vodu za 12/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
Diár samosprávy 2018 Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
8.35 €
Tesco poukážky darčekové Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
800.00 €
Audit individuálnej a konsolidovanej úč. uzávierky Dod.: HIREKON, s.r.o.
1140.00 €
Spracovanie žiadosti o dotáciu Dod.: EUproject s.r.o.
480.00 €
PE vrecia na odpad 100l Dod.: KOSIT, a.s.
48.60 €
Tlač ŽKP Dod.: C-PRESS, s.r.o.
405.00 €
elektrina za 11/2017 - trafo Dod.: SPP, a.s.
131.05 €
elektrina za 11/2017 - ocú Dod.: SPP, a.s.
475.34 €
Kalendár stolový, vianočné blahoželanie Dod.: Jozef Šmrhola - Olymp
249.84 €
Členský príspevok za 2018 Dod.: Miestna akčná skupina Hornád - Slanské vrchy o.z.
1379.50 €
Odvoz KUKA nádob za 11/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1035.91 €
tlačivá na Daň z nehnuteľnosti Dod.: CART PRINT, s.r.o.
7.72 €
spracovanie miezd za 11/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
91.00 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.01 €
Dopravné značky a stĺpiky Dod.: Alezar, s.r.o.
1990.21 €
Život KP č. 3/2017 Dod.: CASSONIC s.r.o.
180.00 €
poistenie majetku ocú Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
kopírovací paier, pero, ceruska Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
52.54 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
1004.85 €
príspevok ku strave zo SF Dod.: ZŠ Košická Polianka
173.25 €
poradenské služby v oblasti VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Divadelné prestavenie Betlehem na Mikuláša Dod.: Občianske združenie Pre umenie
470.00 €
Montáž vianočných ozdôb Dod.: Vojtěch Miroslav
343.50 €
Obecné noviny za rok 2018 Dod.: Inprost, s.r.o.
67.60 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
doplatok k réžii za stravu Dod.: ZŠ Košická Polianka
435.50 €
stravné detí v HN za 11/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
74.10 €
elektrina za 12/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
zemný plyn za 12/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
pramenitá voda Aqua za 11/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
68.40 €
pevná linka za 11/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.20 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Rekonštrukcia budovy - šatňa Dod.: Kynologický klub Košická Polianka
11000.09 €
stravné detí v HN za 10/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
76.00 €
rohože, utierky, koberec Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
209.09 €
vodoinštalačné práce Dod.: Dávid Pataky
150.00 €
Odvoz KUKA nádob za 10/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1030.27 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
56.32 €
Mikulášske balíky Dod.: Labaš s.r.o.
455.05 €
mobilné služby k 21.11.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
100.73 €
Školné za základnú prípravu Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
100.00 €
elektrina za 10/2017 - VO Dod.: SPP distribúcia, a.s.
119.41 €
elektrina za 10/2017 - ocú Dod.: SPP distribúcia, a.s.
523.70 €
Terénne úpravy na miestnom cintoríne Dod.: HYDROTERM spol.s.r.o.
285.60 €
spracovanie miezd za 10/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
90.00 €
Ozvučenie a servis - 1. ročník "KP 10" Dod.: Rising, s.r.o.
130.00 €
Kľúčová schránka Dod.: B2B Partner s.r.o.
88.80 €
Odvoz KUKA nádob za 10/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
322.10 €
Banner - "KP 10" Dod.: Willcom
35.00 €
notesy - "KP 10" Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
126.00 €
zemný plyn - úrok z omeškania Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
3.60 €
tlačivá na Daň z nehnuteľnosti Dod.: CART PRINT, s.r.o.
7.72 €
spracovanie miezd - voľby VUC Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
16.00 €
prenájom dávkovača za vodu Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
poradenské služby v oblasti VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
dlažba na chodník Dod.: HEPE, s.r.o.
536.47 €
Kancelárske potreby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
10.00 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
pramenitá voda Aqua za 10/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
48.60 €
pevná linka za 10/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.39 €
zemný plyn za 11/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
elektrina za 11/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
Vlajka SR, EÚ Dod.: Signo s.r.o.
30.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
výkopové práce Dod.: Geozem s.r.o.
700.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
medaila,stužka, emblém Dod.: MAAD - Martin Adamčík
29.70 €
Oprava elektroinštalácia Dod.: SBB Tech, s.r.o.
50.00 €
Projektová dokumentácia Dod.: Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.
23520.00 €
skrutky, španovak, stĺpik Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
173.22 €
stôl, stoličky, kryt na radiátory Dod.: Baribal s.r.o.
4768.00 €
mobilné služby k 21.10.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.23 €
právne služby - pojednávanie Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
Hudobné vystúpenie - Mesiac úcty k starším Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
360.00 €
Medaily, poháre - "KP 10" Dod.: MAAD - Martin Adamčík
341.45 €
Elektroinštalačné práce Dod.: Vojtěch Miroslav
53.50 €
Plotové brány - cintorín Dod.: M + M Martinec, s.r.o.
492.24 €
Potlač igelitiek Dod.: Willcom
190.80 €
spracovanie miezd za 9/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Nábytkové skrinky pre MŠ Dod.: Rastislav Ferenc
998.59 €
Odvoz KUKA nádob za 9/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1588.36 €
Odvoz odpadu - VKK za 9/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
702.14 €
PD pre opravu budovy hasičskej zbrojnice Dod.: Ing. Stanislav Košič
960.00 €
elektrina za 09/2017 - ocú Dod.: SPP, a.s.
580.03 €
elektrina za 09/2017 - VO Dod.: SPP distribúcia, a.s.
95.63 €
Mulčovanie na miestnom cintoríne Dod.: MKM.STRED, s.r.o.
94.50 €
Občerstvenie na zasadnutie Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
68.00 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
56.32 €
325/2017 Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
zemný plyn za 10/2017 - ocú Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
pevná linka za 09/2017 - ocú Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.24 €
stravné detí v HN za 09/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
64.75 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Inzercia v Korzári Dod.: Petit Press, a.s.
20.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Tlač ŽKP č. 2/2017 Dod.: C-PRESS, s.r.o.
432.00 €
pramenitá voda Aqua za 9/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
102.60 €
prenájom dávkovača za vodu Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
pletivo, meter, kliešte, vodovodná batérie Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
284.41 €
elektrina za 10/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
činnosť technika PO za 3.Q Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
Kamenivo - cintorín Dod.: HELAM, s.r.o.
271.95 €
mobilné služby k 21.9.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
94.16 €
Odvoz odpadu - VKK za 8/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
379.62 €
Odvoz KUKA nádob za 8/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1802.45 €
Inzercia v Korzári Dod.: Petit Press, a.s.
20.00 €
Antivír. licencia na 2 PC Dod.: DATALAN, a.s.
40.25 €
PE vrecia na odpad -zelené Dod.: KOSIT, a.s.
48.60 €
elektrina za 08/2017 - VO Dod.: SPP, a.s.
72.62 €
elektrina za 08/2017 - ocú Dod.: SPP, a.s.
480.65 €
rohože Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
155.55 €
hygienické potreby Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
146.52 €
poistenie majetku ocú Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
spracovanie miezd za 8/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
52.54 €
Život KP č. 2/2017 Dod.: CASSONIC s.r.o.
195.00 €
Poplatok za uzavretie Dohody o splátkach Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
6.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
maľovanie na tvár - dračia stopa Dod.: OBČIANSKE ZDRUŽENIE DRAČIA STOPA
30.00 €
samolepky na fľaše Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
90.00 €
poradenské služby v oblasti VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
tepelno-izolačná podložka Dod.: Peter Bertko - CONSULTING
57.00 €
plyn za 9/2017 - ocú Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
813.00 €
Prenájom skákacích hradov Dod.: Zuzana Vasiľová - skákacie hrady
220.00 €
vlajka SR, vlajka EÚ, vlajka obce KP Dod.: 2U s.r.o.
80.76 €
distribúcia TV programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
pevná linka za 08/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.40 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
prenájom dávkovača za vodu Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
pramenitá voda Aqua za 8/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
62.40 €
palubovka, katran papier Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
833.62 €
elektrina za 09/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
Prenájom lôpt - Deň obce - 26.8.2017 Dod.: Daniel Gaduš
80.00 €
Sprostredkovanie hudobnej produkcie Dod.: Viera Puterová - FLÓRA
650.00 €
žalúzie retiazkové celotieniace Dod.: PR - Style, s.r.o.
164.97 €
Mobilné služby k 21.8.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
97.55 €
ročné vyúčtovanie plynu Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
1541.03 €
servis a oprava VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
195.36 €
Registračný poplatok do programu Zelená škola Dod.: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
82.70 €
réžia na stravu pre zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
275.50 €
príspevok ku strave pre dôchodcov Dod.: ZŠ Košická Polianka
170.50 €
prac. rovnošata, obuv, rukavice Dod.: Cihý Jozef - Požiarna ochrana Prešov
2450.00 €
batoh Bexatec - DHZ Dod.: HOMEGYM s.r.o.
241.08 €
kopírovací papier, perá, ceruzky Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
51.80 €
žalúzie celotieniace pre MŠ Dod.: PR - Style, s.r.o.
119.84 €
sieťky proti hmyzu Dod.: PR - Style, s.r.o.
264.06 €
Terénne úpravy, zemné a výkopové práce Dod.: Geozem s.r.o.
2750.00 €
Sobášne listy, žiadosti o uzavretie manželstva Dod.: Centrum polygrafických služieb
51.11 €
Elektrická energia za 07/2017 - VO Dod.: SPP, a.s.
52.48 €
Elektrická energia za 07/2017 - ocú Dod.: SPP, a.s.
474.60 €
Pohľadnice obce A6 Dod.: JES SK, s.r.o.
120.00 €
Koberce do novej MŠ Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
374.76 €
Poradenské služby za 07/2017 Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Spracovanie miezd za 07/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
70.00 €
Servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Tlačivá pre MŠ Dod.: ŠEVT, a.s
18.98 €
pevná linka Ocú za 07/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.74 €
Tlač pozvánok na Deň obce 26.8.2017 Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
15.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
1017.58 €
odvoz odpadu - VKK Dod.: KOSIT, a.s.
632.82 €
Prenájom dávkovača vody Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
Distribúcia televíznych programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Elektrická energia za 08/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
Pramenitá voda AQUA - 07/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
48.00 €
Vyhotovenie bezpečnostného Dod.: Richard Krajčík - FENIX
130.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Kurz odbornej spôsobilosti Dod.: Slovenský červený kríž
50.00 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska Dod.: Ekotec
218.40 €
Kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
51.04 €
Mobilné služby k 21.7.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
90.17 €
Oprava svietidla Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
70.20 €
Rezivo na altánok v areáli ZŠ Dod.: HYDROTERM spol.s.r.o.
411.70 €
Kamerový systém - doplnenie Dod.: Compact, s.r.o.
1077.12 €
Kontrola dýchacích prístrojov Dod.: Livonec SK s.r.o.
287.28 €
stavebné úpravy časti budovy ZŠ Dod.: Lubitrans s.r.o.
51928.09 €
vložné 1. polrok Dod.: SOZA
255.00 €
Odvoz KUKA nádob za 04/2016 Dod.: KOSIT, a.s.
1031.69 €
Oprava prípojky Dod.: KERO, s.r.o.
45.48 €
Plastové KUKA nádoby 120l Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
420.00 €
Dopravné značenie Dod.: Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.
1080.00 €
Samopaľovacie prahy Dod.: Sates, a.s.
1363.20 €
Odvoz VKK za 06/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
437.81 €
Montérky pracovné Dod.: Kobres, s.r.o.
117.47 €
Tričká s podtlačou - Deň obce 26.8.2017 Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
487.50 €
elektrina za 06/2017- ocú Dod.: SPP, a.s.
95.83 €
Elektrická energia za 06/2017 - trafo Dod.: SPP distribúcia, a.s.
95.83 €
Spracovanie miezd za 06/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
vložné - 2/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
667.17 €
Spracovanie riešenia protipožiarnej ochrany - premiestnenie MŠ do ZŠ Dod.: Ing. Gejza Maťašovský
50.00 €
Servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Prenájom dávkovača vody Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
Poradenské služby v oblasti VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Distribúcia televíznych programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Pramenitá voda AQUA - 06/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
72.00 €
pevná linka Ocú za 06/2017 Dod.: SPP, a.s.
63.72 €
Zemný plyn za 07/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
činnosť technika požiarnej ochrany Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
Elektrická energia za 07/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
Tlačivá pre MŠ Dod.: ŠEVT, a.s
18.98 €
Hasiace prístroje 2ks Dod.: Vladimír JÁNOŠ - REHAP
60.00 €
príspevok ku strave za deti v HN Dod.: ZŠ Košická Polianka
80.75 €
právne poradenstvo a zastupovanie Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
Mobilné služby k 21.6.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
94.65 €
Spracovanie žiadosti o NFP Dod.: Ing. Gabriela Adamkovičová
650.00 €
Oprava poruchy TKR Dod.: KERO, s.r.o.
173.88 €
kancelársky papier Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
56.32 €
Elektrická energia za 05/2017 - trafo Dod.: SPP, a.s.
105.83 €
Elektrická energia za 05/2017 - ocú Dod.: SPP, a.s.
487.20 €
Spracovanie miezd za 05/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
odvoz triedneho odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
289.39 €
Vývoz odpadu VKK a KUKA nádob Dod.: KOSIT, a.s.
1299.47 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
495.90 €
Réžia ku strave za dôchodcov Dod.: ZŠ Košická Polianka
290.50 €
maľovanie detí na tvár k MDD Dod.: OBČIANSKE ZDRUŽENIE DRAČIA STOPA
45.00 €
Servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Prevádzka mobilnej aplikácie Dod.: Adsupra .s.r.o.
58.00 €
Zemný plyn za 06/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
pevná linka Ocú za 05/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.42 €
Prenájom skákacích hradov Dod.: Zuzana Vasiľová - skákacie hrady
220.00 €
Služby VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Distribúcia televíznych programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Dáždnik s potlačou - Mesiac úcty k starším Dod.: JES SK, s.r.o.
780.96 €
Teflonové obrusy Dod.: TEXICOP s.r.o.
342.00 €
Pramenitá voda AQUA Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
19.20 €
Prenájom dávkovača vody Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
stravné detí v HN za 05/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
77.90 €
Elektrická energia za 06/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
Poistenie majetku Ocú za obec Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
Ruže - kvety na Deň matiek Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
228.00 €
Mobilné služby k 21.5.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
110.17 €
Školné Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
60.00 €
Kancelárske potreby - papier Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
125.28 €
Pletivo, stĺpiky na oplotenie Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
240.67 €
Stĺpy, vzpery na oplotenie Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
379.92 €
Zneškodnenie odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
64.62 €
Odvoz KUKA nádob za 04/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1925.70 €
Spracovanie miezd za 04/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
Tabuľa "Rezerve" Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
12.00 €
Pletivo, stĺpy Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
240.67 €
Pletivo, španovací drat, viazanie Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
390.21 €
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti Dod.: Taktik vydavateľstvo
296.30 €
Demontáž a montáž fotopascí Dod.: VIKATECH, s.r.o.
100.00 €
Šitie krojov - blúzka a vesta Dod.: Viera Mižáková
250.00 €
Elektrická energia za 04/2017 Dod.: SPP, a.s.
128.68 €
Elektrická energia za 04/2017 Dod.: SPP, a.s.
542.46 €
Zástery bavlnené s potlačou Dod.: LIM PO, s.r.o.
720.00 €
Knihy - Oltár sv. Alžbety v Košickach Dod.: JES SK, s.r.o.
30.58 €
Výmena zosiľovača TKR Dod.: KERO, s.r.o.
138.96 €
náklady na šk. úrad Dod.: Obec Čaňa
26.63 €
Preprava osôb dňa 6.5.2017 Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
132.00 €
Distribúcia televíznych programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Distribúcia televíznych programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Mesačný prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
52.80 €
Servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Réžia ku strave za 01-03/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
440.50 €
Réžia ku strave za zamestnancov Dod.: ZŠ Košická Polianka
588.80 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Elektroinštalačné práce Dod.: Vojtěch Miroslav
333.80 €
stravné detí v HN za 04/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
68.40 €
Zemný plyn za 05/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
telefón za 04/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.68 €
Sprej - výstraha pre vtákov Dod.: PROFIMAT, s.r.o.
35.04 €
Kontrola požiarnych vodovodných prípojok Dod.: Vladimír JÁNOŠ - REHAP
25.35 €
Kontrola požiarnych vodovodných prípojok Dod.: Vladimír JÁNOŠ - REHAP
189.92 €
Elektrická energia za 05/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
odvoz odpadu za 04/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
502.26 €
Náhradné diely do kosačky Dod.: A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.
32.98 €
Odmeny výrobcom zvukových nahrávok Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Mobilné služby k 21.4.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
110.77 €
riešenie protipožiarnej bezpečnosti Dod.: Ing. Gejza Maťašovský
180.00 €
Tabuľky na Ocú a do obce Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
50.40 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Dod.: Strabag s.r.o.
29952.00 €
Elektrická energia za 03/2017 Dod.: SPP, a.s.
151.07 €
Elektrická energia za 03/2017 Dod.: SPP, a.s.
490.40 €
Prenájom štiepkovača Dod.: PATRES Group, s.r.o.
190.01 €
Školské pomôcky Dod.: RAABE
136.50 €
Modul Pečať rozvoja obcí Dod.: Národné informačné stredisko SR a.s.
276.00 €
Kamerový systém Dod.: Compact, s.r.o.
12827.52 €
odvoz odpadu - KUKA nádoby Dod.: KOSIT, a.s.
1018.44 €
Odvoz a likvidácia odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
149.71 €
Odvoz a likvidácia odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
536.99 €
odpadkový kôš s popolníkom Dod.: B2B Partner s.r.o.
264.00 €
Tlač Života KP Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: C-PRESS, s.r.o.
390.00 €
digitalizácia hl. stanice Dod.: KERO, s.r.o.
8526.00 €
spracovanie miezd za 03/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
stravné detí v HN za 03/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
60.80 €
prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
pramenitá voda Aqua za 03/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
52.80 €
poradenské služby a konzultácie Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
nastavenie hl. satnice Dod.: KERO, s.r.o.
123.36 €
pitná voda AQUA za 01/2017 Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
33.60 €
kompletné spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku Dod.: Ing. Gabriela Adamkovičová
1800.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
odchyt túlavého psa Dod.: TD, s.r.o.
60.00 €
zemný plyn za 04/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
revízia a kontrola komínov Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
50.00 €
Aktualizácia PD Dod.: Enviroline s.r.o.
4728.00 €
pevná linka za 03/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.40 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
činnosť technika PO za 1.Q Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
kniha pre MŠ Dod.: FISCHER Vítězslav život a zdravie
6.50 €
el. energia za 01/2017 - oprava Dod.: SPP, a.s.
49.13 €
elektrina za 01/2017 Dod.: SPP, a.s.
-47.50 €
elektrina za 04/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
oprava svietidla VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
294.60 €
Život KP - 1/2017 Dod.: CASSONIC s.r.o.
240.00 €
mobilné služby k 21.3.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
96.37 €
autorská odmena za licenciu Dod.: SOZA
20.40 €
montérková súprava, Dod.: Vladimír Jurko - JURTEX
155.99 €
elektrina - vyúčtovanie za 02/2017 Dod.: SPP, a.s.
483.70 €
elektrina - vyúčtovanie za 02/2017 Dod.: SPP, a.s.
164.26 €
kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
92.42 €
použitie montážnej plošiny Dod.: Vladimír Mátyás
70.00 €
elektrina za 02/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
elektrina za 03/2017 Dod.: SPP, a.s.
212.00 €
odvoz stavebného odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
513.74 €
rozbor vody Dod.: Ekolab s.r.o
778.20 €
píla motorová, hmoždinky Dod.: Kobres, s.r.o.
582.33 €
Územný plán obce KP Dod.: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
850.00 €
spracovanie miezd za 02/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
65.00 €
poistenie majetku Ocú za rok 2017 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
odvoz a likvidácia odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
1018.44 €
stravné detí v HN za 02/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
52.25 €
služby VO Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
pevná linka za 02/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.77 €
prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
pramenitá voda Aqua pro Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
28.80 €
zemný plyn za 3/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
distribúcia Tv programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
odvoz odpadu - KUKA nádoby za 01/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
1109.81 €
odvoz odpadu - KUKA nádoby za 01/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
-641.17 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
hygienické utierky Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
145.58 €
modul pečať rozvoja obcí Dod.: Národné informačné stredisko SR a.s.
276.00 €
PD - studňa, napojenie OcÚ na ZŠ Dod.: Ing. Peter Szabó
1800.00 €
asfaltový recyklat Dod.: M-D-J spol. s r.o.
1238.40 €
mobilné služby k 21.2.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
123.17 €
abovský hlásnik na rok 2017 Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
487.00 €
členský príspevok za rok 2017 Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
487.00 €
nájom k 19.3.2017 Dod.: Slovenský pozemkový fond
34.92 €
posypová drť Dod.: M-D-J spol. s r.o.
750.00 €
odvoz odpadu - KUKA nádoby za 01/2017 Dod.: KOSIT, a.s.
641.17 €
kancelárske potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
91.85 €
el. energia za 01/2017- Ocú Dod.: SPP, a.s.
447.42 €
el. energia za 01/2017 - VO Dod.: SPP, a.s.
250.50 €
oprava a programovanie rádiového signálu Dod.: MÚRCASS s.r.o.
86.04 €
servisná prehliadka hasičského vozidla Dod.: Tempus Trans s.r.o.
162.58 €
oprava svietidla VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
39.60 €
deratizačné práce Dod.: Ing. Ladislav Popovič DEZIN
72.00 €
odzálohovanie účtovníctva Dod.: DATALAN, a.s.
33.00 €
stravné detí v HN za 01/2017 Dod.: ZŠ Košická Polianka
49.40 €
bežná údržba a oprava kopírky Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
147.27 €
posypová soľ Dod.: M-D-J spol. s r.o.
750.00 €
nájom za rok 2017 - oáza oddychu Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
spracovanie miezd za 01/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
65.00 €
pracovné náradie pre AČ Dod.: Kobres, s.r.o.
579.15 €
zimná údržba ciest Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
594.19 €
poradenské služby a konzultácie Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
distribúcia Tv programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
poradenské služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
pevná linka za 01/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.57 €
prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
zemný plyn za 2/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
oprava TKR Dod.: KERO, s.r.o.
30.96 €
príprava detí na lyžiarsky výcvik Dod.: DUSTOUR s.r.o
360.00 €
mobilné služby k 21.1.2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
94.57 €
koberec a rohože - Dom nádeje Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
293.25 €
kamerový systém Dod.: Compact, s.r.o.
582.48 €
zimná údržba ciest Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
342.59 €
el. energia za 01/2017 Dod.: SPP distribúcia, a.s.
251.00 €
el. energia za 12/2016 - OcÚ Dod.: SPP, a.s.
504.62 €
el. energia za 12/2016 - VO Dod.: SPP distribúcia, a.s.
197.69 €
úvodné konzultácie Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
119.99 €
posypová soľ Dod.: M-D-J spol. s r.o.
256.44 €
vložné 2/2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
880.00 €
odvoz odpadu - KUKA nádoby Dod.: KOSIT, a.s.
1018.46 €
vyúčtovanie el. energie Dod.: SPP distribúcia, a.s.
-620.93 €
demontáž vianočných oydôb Dod.: Vojtěch Miroslav
346.20 €
posypová soľ Dod.: M-D-J spol. s r.o.
586.44 €
spracovanie miezd za 12/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
110.00 €
zemné práce pri úprave zberného dvora Dod.: D.A.F. Trade s.r.o
792.00 €
prenájom dávkovača Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
pramenitá voda Aqua pro Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
43.68 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
distribúcia Tv programov Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
zemný plyn za 1/2017 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
digitálny grafický a archivačný program - hrobové miesta Dod.: Pavol Halanda
40.00 €
vložné 1/2017 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
674.69 €
pevná linka za 12/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.63 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
montáž s dodávka solárneho panelu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
396.00 €
Montáž vianočnej reťaze Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
231.00 €
poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Činnosť technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
Kancelárske potreby pre ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
77.14 €
Verejné obstarávanie - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
45.00 €
odvoz odpadu - vkk Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
316.85 €
mobilné služby k 21.11.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
126.97 €
stravné deti v HN - MŠ, ZŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
76.25 €
Prevádzková réžia - stravné za zamestnancov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
195.75 €
Prevádzková réžia - stravné za dôchodcov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
131.50 €
Vypracovanie "PHSR obce KP" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
1188.00 €
kopírovací papier, lepidlo Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
70.00 €
kopírovací papier, lepidlo Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
70.00 €
poplatok za ročné vedenie účtu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
52.42 €
vianočné pozdravy Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: EXPA PRINT, s.r.o.
12.74 €
Diár samosprávy Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
8.85 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
Život KP č. 3/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
195.00 €
Tlač Život KP č. 3/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: C-PRESS, s.r.o.
320.00 €
Knihy pre MŠ - šk. pomôcky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: IKAR, a.s.
92.80 €
el. energia za 11/2016 - ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
544.84 €
el. energia za 11/2016 - VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
170.42 €
audit individuálnej a konsolidovanej Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: HIREKON, s.r.o.
1140.00 €
odvoz TKO a VKK za 11/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1304.36 €
Samolepky na triedený zber Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: JVplusAV s. r. o.
59.00 €
spracovanie miezd za 11/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
70.00 €
členský poplatok Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Miestna akčná skupina Hornád - Slanské vrchy o.z.
327.56 €
Predškolská výchova č.3 - 6 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
Obecné noviny za rok 2017 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Inprost, s.r.o.
67.60 €
réžia za stravu - dôchodcovia Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
174.00 €
réžia za stravu - zamestnanci Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
214.60 €
pevná linka za 11/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.52 €
poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
Príspevok ku strave pre deti v HN Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
88.75 €
prenájom dávkovača vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
zemný plyn za 12/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
707.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
distribúcia TV programov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
prenájom plošiny Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
30.00 €
el. energia za 12/2016 - VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
229.00 €
Mikuláš 27.11.2016 - animácie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ľuboš Zahradníček
115.00 €
oprava elektroinštalácie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SBB Tech, s.r.o.
120.00 €
pramenitá voda Aqua Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
24.00 €
mobilné služby k 21.11.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
124.37 €
PD - stavebné úparvy Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Stanislav Košič
1500.00 €
montáž vianočných ozdôb Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vojtěch Miroslav
320.00 €
úprava svietidla na LED - vo Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
178.20 €
odvoz odpadu za 11/2016 -vkk Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
352.21 €
zábradlie schodiskové - javisko Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Marko Zlatohlavý
821.46 €
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DAG SLOVAKIA a.s.
44999.45 €
čistiace a hygienické potreby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Marek Pčola
89.02 €
kopírovací papier, pero Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
60.00 €
servis a diagnostika plynových kotlov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: FAM s.r.o.
400.00 €
revízia plynových kotlov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: GERGAS s.r.o.
300.00 €
Lekárnička drevená - ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: B2B Partner s.r.o.
114.90 €
Vývoz odpadu za 10/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1552.75 €
Mikulášske balíčky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Labaš s.r.o.
420.05 €
el. energia za 10/2016 - VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
155.94 €
el. energia za 10/2016 - ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
635.72 €
spracovanie miezd za 10/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
36.57 €
poistenie majetku obce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
PVC na javisko -sála KD Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
158.40 €
pevná linka za 10/2016 Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.39 €
poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
zameranie hraníc Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Geodetic, spol. s.r.o.
687.00 €
prenájom dávkovača vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
distribúcia TV programov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
zemný plyn za 11/2016 - ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
pramenitá voda Aqua, náplň Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
48.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
el. energia za 11/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
229.00 €
OSB doska, izolácia Knauf Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
368.98 €
ročná hlavná kontrola detských ihrísk Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Playsystem s.r.o.
72.00 €
fotoplagát + lamino Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: CBS spol. s.r.o
24.00 €
mobilné služby k 21.10.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
117.97 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Beáta Zuštiaková
3870.00 €
Vývoz odpadu - VKK Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
362.90 €
Prevádzková réžia - stravné za zamestnancov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
468.35 €
Príspevok k réžii - stravné za stravníkov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
316.50 €
hygienické papierové utierky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
72.79 €
el. energia za 09/2016 - ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
527.95 €
spracovanie miezd za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
lešenie Saffe Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hornbach - Baumarkt
920.56 €
toaletný papier, tekuté mydlo Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
139.02 €
servisný poplatok za skyling Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KERO, s.r.o.
171.50 €
el. energia - vyúčtovanie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
-79.21 €
odvoz odpadu za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1021.79 €
zemný plyn za 10/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
704.00 €
kalendáre stolové, baterky - Mesiac úcty k starším 9.10.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: LIM PO s.r.o.
597.00 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
distribúcia TV programov Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
pramenitá voda za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
48.00 €
prenájom dávkovača Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
120.00 €
stravné deti v HN za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
69.10 €
pevná linka za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.69 €
el. energia za 10/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
229.00 €
činnosť technika PO za 3Q. Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vojtěch Miroslav
253.50 €
konferenčné stolíky 4ks Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: B2B Partner s.r.o.
114.00 €
stĺpiky, viazací drôt - cintorín Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
349.15 €
odvoz odpadu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
482.26 €
kancelársky papier, kanc. potreby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
150.77 €
prenosné hadzanárske bránky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPORTECH, s.r.o.
970.80 €
mobilné služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
86.65 €
fotopasce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Contineo s.r.o.
4414.68 €
poistenie majetku obce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
vývoz odpadu za 08/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1057.13 €
odvoz odpadu - VKK Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
246.37 €
Tabuľa dibond - ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: NakupTo s.r.o
60.00 €
el. energia za 08/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
507.48 €
spracovanie miezd za 08/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
Triedna kniha pre MŠ, tlačiva Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ŠEVT, a.s
21.60 €
trofej drevená - uvítanie detí do života 18.9.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MAAD - Martin Adamčík
280.50 €
fotografovanie obce 2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: CBS spol. s.r.o
106.80 €
poradenské služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
Prenájom dávkovača vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
distribúcia Tv programov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
pevná linka za 08/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.96 €
zemný plyn za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
704.00 €
Pramenitá voda Aqua Pro Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
52.80 €
el. energia za 09/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
386.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
licencia na antivírus ESET Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
38.40 €
dopravné - Vývoz VKK Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
194.52 €
hudobné vystúpenie - Deň obce 20.8.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Traky, s.r.o.
550.00 €
tlač ŽKP č. 2/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: C-PRESS, s.r.o.
300.00 €
prenájom dávkovača vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
18.00 €
pramenitá voda Aqua Pro Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
38.40 €
Prenájom dávkovača vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
9.88 €
Rezačka, kopírovací papier Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
153.30 €
Triedna kniha pre MŠ, tlačiva Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ŠEVT, a.s
21.60 €
Medaila - Deň obce 20.8.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MAAD - Martin Adamčík
15.80 €
Antivírový program Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
38.40 €
vyúčtovanie plynu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
392.16 €
mobilné služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
121.37 €
Život KP č. 2/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
180.00 €
odvoz odpadu - VKK Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
152.93 €
prenákom skákacích hradov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Zuzana Vasiľová - skákacie hrady
220.00 €
právne poradenstvo Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
el. energia za 07/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
523.20 €
spracovanie miezd za 07/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
70.00 €
Zásahový oblek, rukavice Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Cihý Jozef - Požiarna ochrana Prešov
740.00 €
príspevok na odchyt psov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TD, s.r.o.
100.00 €
vývoz odpadu - KUKA nádoby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1218.88 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
konzultačné služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
27.00 €
Hĺbkové čistenie kobercov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Darina Čegiňová - TOMI
79.00 €
poradenské služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
pevná linka za 07/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.35 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
dotácia autobus Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Vertikálne žalúzie - sála KD Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TONY s.r.o.
1150.00 €
distribúcia Tv programov Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
el. energia za 08/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
386.00 €
brúsenie parkiet v sále KD Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: EURO-MONT SK s.r.o.
2576.40 €
Nábytková zostava SPEED Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ASKO nábytok
228.38 €
mobilné služby k 21.07.2016 - 0911 754 014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
99.37 €
odvoz odpadu - veľkoobjemový kontajner Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
318.68 €
Elektrická energia za 06/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
501.52 €
vložné 1/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
100.00 €
Vypracovanie dokumentácie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Montana, spol. s.r.o.
696.00 €
odvoz odpadu a KUKA nádob Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1118.06 €
spracovanie miezd za 06/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
oprava poruchy na hlavnej stanici TKR Odb.: Rádio makler, s.r.o.
Dod.: KERO, s.r.o.
55.68 €
oprava VO a montáž káblu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vojtěch Miroslav
276.00 €
kotúč. utierky, toaletný papier do zásobníka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
191.27 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Zemný plyn za 07/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
vložné 2/2016 - transfér Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
671.51 €
poradenské služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
pevná linka za 06/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.83 €
Príspevok ku strave zo SF Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
164.25 €
Príspevok ku strave pre dôchodcov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
486.50 €
Réžia - stravné zamestnancov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
952.65 €
Stravné detí v HN za 06/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
50.95 €
Distribúcia TV programov za 07/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
150.19 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
Elektrická energia za 07/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
mikrofónna súprava Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RH SOUND, s.r.o.
70.00 €
Konferenčný stolík, regál Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ASKO nábytok
256.00 €
odvoz odpadu za 06/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
256.43 €
laminovací stroj, laminovacia fólia Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
407.66 €
mobilné služby k 21.06.2016 - 0911 754 014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
121.97 €
Územný plán obce - zapracovanie podnetov občanov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT
499.00 €
kvety - gerbery, deň matiek Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
127.50 €
Elektrická energia za 05/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
504.55 €
územný plán obce - vypracovanie PD Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková REVITAL PROJECT
500.00 €
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Richard Krajčík - FENIX
130.00 €
odvoz odpadu za 0452016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1503.79 €
Poistenie majetku - 3.kvartal Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
spracovanie miezd za 05/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Predplatné časopisu Predškolská výchova Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.60 €
Reklamné predmety Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
125.80 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
pevná linka za 05/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
Distribúcia TV programov za 06/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Zemný plyn za 06/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
Elektrická energia za 06/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Príspevok ku strave pre deti v HN Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
52.20 €
toner do kopírky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
39.74 €
kreslo červené, konferenčné stoličky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: B2B Partner s.r.o.
271.20 €
zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: webex media, s.r.o.
350.00 €
Elektroinštalácia - javisko v sále Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SBB Tech, s.r.o.
2038.30 €
oprava bleskozvodu na DN Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: M-D-J spol. s r.o.
440.00 €
Kopír. papier , skartovací stroj Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
399.06 €
mobilné služby k 21.05.2016 - 0911 754 014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120.97 €
odvoz odpadu za 04/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
2001.20 €
právne služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: JUDr. Jozef Göbl
400.00 €
farbičky a ceruzky - transfér Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Mgr. Michal Fischer - Mifisch
34.20 €
knihy pre prípravkárov - MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: FISCHER Vítězslav život a zdravie
56.00 €
Elektrická energia za 04/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
470.94 €
preprava osôb dňa 7.5.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
153.00 €
Podložka Mirelon Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
47.12 €
Parkety dubové drevené Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
395.50 €
spracovanie miezd za 04/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
100.00 €
Autobusová doprava detí MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: B.P.V. bus s.r.o.
299.88 €
Autobusová doprava detí MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: B.P.V. bus s.r.o.
299.88 €
poradenské služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
servisné služby k programu Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Zemný plyn za 05/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
pevná linka za 04/2016 - Ocú Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.55 €
Elektrická energia za 05/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
Hrnček keramický s erbom - Deň matiek Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: LIM PO, s.r.o.
422.00 €
Zabezpečenie a organizácia spol.akcie - odovzdávanie has. auta IVECO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
720.00 €
Distribúcia TV programov za 05/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Stravné detí v HN za 04/2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
40.65 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
kancelárske potreby - zošívačka Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
48.83 €
vesta reflexná, krompáč, hrable, rýľ Dod.: Kobres, s.r.o.
44.84 €
vypracovanie znaleckého posudku Dod.: Ing. Michal Škriab
244.00 €
kovové profily - sadrokartón Dod.: KODA spol.s.r.o.
87.78 €
pero s podtlačou - repre Dod.: Jozef Šmrhola - Olymp
158.83 €
pracovná obuv a pracovný odev Dod.: Kobres, s.r.o.
153.07 €
pracovná obuv a pracovný odev Dod.: Kobres, s.r.o.
76.54 €
záloha za sadrokarón - javisko Dod.: BEKWOODCOTE s.r.o.
285.36 €
mobilné služby k 21.04.2016 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
154.57 €
kontrola a revízia komínov Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
50.00 €
revízia plynových kotlov Dod.: GERGAS s.r.o.
300.00 €
odvoz TKO za 03/2016 Dod.: KOSIT, a.s.
1118.06 €
vyúčtovanie el. energie Dod.: SPP, a.s.
542.52 €
záloha za sadrokarón Dod.: BEKWOODCOTE s.r.o.
300.00 €
toner do HP Lj Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
111.92 €
fotografovanie obce jar/leto Dod.: CBS spol. s.r.o
108.00 €
spracovanie miezd za 03/2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
sprístupnenie zariadenia VSD Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
39.60 €
oprava VO pri ZŠ Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
238.80 €
poradenské služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
servis TKR - pridanie programov Dod.: KERO, s.r.o.
182.16 €
dopravné značky Dod.: Alezar, s.r.o.
63.72 €
Zemný plyn za 05/2016 - Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
764.68 €
pevná linka za 03/2016 - Ocú Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.89 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Zemný plyn za 04/2016 - Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
Elektrorevízia Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
912.00 €
konzultačné služby k modulu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
198.00 €
Prevádzková réžia za zamestnancov OÚ Dod.: ZŠ Košická Polianka
630.75 €
prevádzková réžia - doplatok Dod.: ZŠ Košická Polianka
142.50 €
stravné deti HN za 03/2016 Dod.: ZŠ Košická Polianka
28.50 €
Distribúcia TV programov za 04/2016 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
elektrina za 04/2016 Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
Tlač Ž KP č. 01/2016 Dod.: C-PRESS, s.r.o.
240.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
činnosť technika PO Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
odmeny výkonným umelcom Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Život KP č. 1/2016 Dod.: CASSONIC s.r.o.
120.00 €
Súpisné čísla - záhradkárska oblasť Dod.: Pavol Krasňanský SMALT K.A.M. - Smaltovňa
180.00 €
mobilné služby k 21.03.2016 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
119.97 €
oprava rozhlasu Dod.: Vojtěch Miroslav
300.00 €
sobášny list, úmrtný list Dod.: Centrum polygrafických služieb
26.40 €
autorská odmena za licenciu Dod.: SOZA
20.40 €
odvoz odpadu za 02/2016 Dod.: KOSIT, a.s.
1284.96 €
stravovanie dôchodcov za 02/2016 Dod.: ZŠ Košická Polianka
108.00 €
stravovanie dôchodcov za 01/2016 Dod.: ZŠ Košická Polianka
106.00 €
Poistenie majetku za obdobie Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
spracovanie miezd za 03/2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
37.00 €
el. energia za 02/2016 Dod.: SPP, a.s.
466.39 €
stravné deti HN za 02/2016 Dod.: ZŠ Košická Polianka
63.30 €
stravné dati HN za 01/2016 Dod.: ZŠ Košická Polianka
41.60 €
spracovanie miezd za 02/2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
90.00 €
právnické služby Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
pevná linka za 02/2016 - Ocú Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
knihy: Zákony 2016, Ústava Dod.: Martinus
34.39 €
Zemný plyn za 03/2016 - Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
70.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
oprava podávania papiera Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
282.79 €
Distribúcia TV programov za 03/2016 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Dopravné značky Dod.: Alezar, s.r.o.
723.00 €
elektrina za 03/2016 Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
169.33 €
kniha "účtovné súvzťažnosti" Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
odchyt túlavého psa Dod.: TD, s.r.o.
60.00 €
mobilné služby k 21.02.2016 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
116.17 €
poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
nájom za rok 2016 - PNZ Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
servisné služby k programu Korwin Dod.: DATALAN, a.s.
66.00 €
Súpisné čísla - nové Dod.: Pavol Krasňanský SMALT K.A.M. - Smaltovňa
192.60 €
Kancelárske potreby - voľby do NR SR - 5.3.2016 Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
68.06 €
studňa OcÚ - rekonštrukcia Dod.: Montana, spol. s.r.o.
2880.00 €
PVC Gloria, PVC sokel, lepidlo Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
763.96 €
členský príspevok na rok 2016 Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
974.00 €
vyúčtovanie elektriny za obdobie 01/2016 Dod.: SPP, a.s.
514.10 €
odvoz odpadu a KUKA nádob za 01/2016 Dod.: KOSIT, a.s.
1371.18 €
oprava osvetlenia VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
181.20 €
toaletný papier do zásobníka Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
75.06 €
spracovanie miezd za 01/2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
konzultácie k daniam z nehnuteľnosti Dod.: DATALAN, a.s.
297.00 €
preprava hasičov na súťaž Dod.: Mlines s.r.o.
132.00 €
hygienické potreby Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
137.51 €
hasičská rovnošata Dod.: Florián, s.r.o.
194.35 €
pevná linka za 01/2016 - Ocú Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.77 €
Zemný plyn za 02/2016 - Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
elektrina za 02/2016 Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
servisné služby k programu Korwin za 01/2016 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Distribúcia TV programov za 01/2016 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Dotácia na autobusovú dopravu Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
mobilné služby k 21.01.2015 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
99.97 €
doprava detí MŠ na lyžiarsky výcvik Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
300.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií Dod.: M-D-J spol. s r.o.
288.00 €
elektrina za 01/2016 Dod.: SPP, a.s.
386.00 €
vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 Dod.: SPP, a.s.
-1207.35 €
finančný spravodajca za rok 2015 Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.46 €
vložné za výkon stavebnej činnosti Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
690.00 €
Demontáž vianočných ozdôb Dod.: Vojtěch Miroslav
320.00 €
oprava svietidla VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
217.50 €
spracovanie miezd za 12/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
105.00 €
odvoz odpadu a KUKA nádob za 12/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1118.06 €
posypová drť na zimnú údržbu miestnych komunikácií Dod.: M-D-J spol. s r.o.
320.04 €
Vložné 1/2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
674.69 €
pevná linka za 01/2016 - Ocú Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.58 €
plyn OcÚ ua 01/2016 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
Distribúcia TV programov za 01/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Digitálny a archivačný program Dod.: Pavol Halanda
40.00 €
Poradenské služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
sanácia čiernej skládky Dod.: KOSIT, a.s.
61199.88 €
obecné noviny na rok 2016 Dod.: Inprost, s.r.o.
67.60 €
Kancelárske potreby pre OcÚ - kanc. papier Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
189.20 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
127.55 €
školenie - "Správa registratúry" - dňa 2.12.2015 Dod.: Asociácia správcov registratúry
40.00 €
servisné služby k programu Korwin za 11/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Zemný plyn za 12/2015 - Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
el. energia za 12/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
stravné detí v HN za 11/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
52.00 €
pevná linka za 11/2015 - Ocú Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.96 €
vianočné výzdoby - vonkajšie Dod.: RT LED s.r.o.
1092.00 €
poistenie majetku Ocú za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
dotácia na autobusovú dopravu 11/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
kultúrne vystúpenie - Mikuláč Dod.: OBČIANSKE ZDRUŽENIE DRAČIA STOPA
126.00 €
LED reflektory na MFI Dod.: Datacom, s.r.o.
627.91 €
prevádzková réžia - stravné pre dôchodcov za 11/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
131.50 €
montáž vianočnej výzdoby Dod.: Vojtěch Miroslav
330.00 €
Diár samosprávy 2016 Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
6.65 €
Distribúcia TV programov za 12/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
spracovanie miezd za 12/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
mobilné služby k 7.12.2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.82 €
použitie montážnej plošiny pri výmere svietidiel na MFI Dod.: Vladimír Mátyás
80.00 €
Teflonový obrus Dod.: TEXICOP s.r.o.
32.40 €
laminátová podlaha, umývadlo, WC misa, maľba - kancelária Ocú prízemie Dod.: MEDITEK, s.r.o.
299.48 €
Teflonové obrusy Dod.: TEXICOP s.r.o.
329.00 €
audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Dod.: HIREKON, s.r.o.
1140.00 €
Ťahanie žumpy Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
44.20 €
odvoz KUKA nádob za 11/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1579.70 €
Život Košickej Polianky č. 3/2015 - tlač Dod.: EQUILIBRIA s.r.o.
289.55 €
montáž vianočných ozdôb Dod.: Vojtěch Miroslav
150.00 €
Vianočné ozdoby - vonkajšie, VO Dod.: RT LED s.r.o.
446.00 €
ročný poplatok za vedenie účtu majitreľa cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
46.19 €
prevádzková réžia - stravné pre dôchodcov za 12/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
123.00 €
prevádzková réžia na stravu pre zamestnancov MŠ a Ocú - 11/2015 - 12/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
403.10 €
stravné detí v HN za 12/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
38.20 €
sadzba - život Košickej POLIANKY Dod.: CASSONIC s.r.o.
180.00 €
použitie plošiny pri oreze stromov dňa 17.12.2015 Dod.: Vladimír Mátyás
60.00 €
montáž a demontáž reflektorov na MFI Dod.: SBB Tech, s.r.o.
380.00 €
mobilné služby k 21.12.2015 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
122.37 €
oprava osvetlenia VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
227.64 €
oprava vianočnej výzdoby - komety Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
128.40 €
materiál pre montáž vianočných ozdôb Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
473.40 €
odchyt túlavého psa Dod.: TD, s.r.o.
60.00 €
činnosť technika PO za 10-12/2015 Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
dotácia na autobusovú dopravu 12/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
oprava a servis TKR - odpojenie zákazníka Dod.: KERO, s.r.o.
137.16 €
servisné služby k programu Korwin za 12/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
nedoplatok za nájom - bowling Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
7402.50 €
el. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
113.85 €
plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
elektrina Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
93.31 €
Zemný plyn Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
posypová drť - andezit Dod.: M-D-J spol. s r.o.
540.00 €
právne služby spojené so zastupovaním v spore s p. Bogdaňom a p. PeadDr. Mrázkovou Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
Predškolská výchova na rok 2016 Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
Projektová dokumentácia - prevencia kriminality, kamery Dod.: Contineo s.r.o.
480.00 €
oprava osvetlenia VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
184.92 €
mobilné služby k 21.11.2015 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
98.41 €
odchyt túlavého psa Dod.: TD, s.r.o.
60.00 €
Posypová soľ na zimnú údržbu Dod.: M-D-J spol. s r.o.
324.00 €
dotácia na autobusovú dopravu za obdobie od 12.10.2015 do 13.11.2015 - nový skúšobný spoj Dod.: eurobus, a.s.
174.34 €
odvoz odpadu TKO - kuka nádoby Dod.: KOSIT, a.s.
1039.12 €
mobilné služby k 7.11.2015 - 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.73 €
školské pomôcky a hračky pre prípravkárov - transfér Dod.: JUDr. Martin Fabián
207.00 €
servisné služby k programu Korwin za 10/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Kopírovací papier, obálky, lepiace bločky Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
206.93 €
spracovanie miezd za 10/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
telefón Ocú - pevná linka za 10/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.38 €
stravné detí v HN za 10/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
56.45 €
Distribúcia TV programov za 11/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
dotácia na autobusovú dopravu 10/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
stravné detí v HN za 09/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
41.60 €
Distribúcia TV programov za 10/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM - 4 roky - el. pečať obce Dod.: Disig a.s.
103.20 €
Zemný plyn za 10/2015 - Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
pevná linka za 09/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.38 €
servisné služby k programu Korwin za 09/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
mobilné služby k 7.10.2015 - 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.02 €
školské pomôcky pre prípravkárov - transfér Dod.: Maquita s.r.o.
30.60 €
spracovanie miezd za 09/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
nákupná taška skladacia s podtlačou - darček k mesiacu úcty k starším 18.10.2015 Dod.: LIM PO s.r.o.
232.00 €
odvoz odpadu za 9/2015 - kuka nádoby a vkk Dod.: KOSIT, a.s.
1457.70 €
konzultácie v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
99.00 €
propagácia obce KP v maľovanke pre deti Dod.: KREMER publishing, s.r.o.
300.00 €
kancelárske potreby - obálky, kopír. papier Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
211.85 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
120.91 €
mobilné služby k 21.10.2015 - 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
111.61 €
statické posúdenie mosta cez Torysu Dod.: TURY, spol. s.r.o.
948.00 €
el. energia za 11/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
Oprava poruchy TKR, výmena prvkov a odblokovača Dod.: KERO, s.r.o.
38.52 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Toner do farebnej kopírky Dod.: Printmania, s.r.o.
12.43 €
Distribúcia Tv programov za 09/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
El. energia za 09/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
Zemný plyn za 09/2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
449.00 €
Zborník príhovorov - 50 originálnych príhovorov Dod.: INOVAGROUP, A. S.
88.00 €
Licencia ESET NOD 32 - Antivirus 1 rok na 2 PC Dod.: DATALAN, a.s.
46.00 €
pevná linka OcÚ za 08/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.06 €
mobilné služby k 7.9.2015, t.č. 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.08 €
servisné služby k programu Korwin za 08/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
kontejnery 3 ks - plast, vrecia na plast a odpad Dod.: KOSIT, a.s.
162.00 €
poistenie majetku za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
spracovanie miezd za 08/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
70.00 €
Oprava a revízia bleskozvodu - Viacúčelová budova OÚ Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
704.05 €
Oprava a revízia bleskozvodu - Dom nádeje Dod.: M.K.T.M. - Milan Glovocký
764.54 €
Revízia a oprava bleskozvodov - hasičská zbrojnica Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
459.31 €
Diagnostika cestného mosta cez Torysu obj. č. 4/2015 z 9.6.2015 Dod.: TURY, spol. s.r.o.
900.00 €
Odvoz TKO a KUKA nádob za 08/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1834.21 €
mobilné služby k 21.9.2015 - t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
88.61 €
nájom za sálu Odb.: Agentúra Galaxy s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
230.00 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
107.95 €
Nájom Odb.: Agentúra Galaxy s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
nájom za sálu Odb.: Agentúra Galaxy s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
230.00 €
nájom za sálu Odb.: Agentúra Galaxy s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
230.00 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
114.86 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
91.69 €
Prenájom riadu Odb.: Agentúra Galaxy s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
55.00 €
Vyhlásenie v rozhlase Dod.: Obec Košická Polianka
16.00 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
208.99 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
106.94 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
93.52 €
Nájom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Plyn Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
113.64 €
El. energia Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
112.63 €
Právnické úkony spojené so sporom p. Bogdaňa a p. PaeDr. Mrázkovej Dod.: JUDr. Jozef Göbl
300.00 €
Distribúcia Tv programov za 08/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
pevná linka OcÚ za 07/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.65 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 07/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
servisné služby k programu Korwin za 07/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Školenie 16.9.2015 Zákon o odpadoch od 1.12016 Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
78.00 €
pletivo, stĺpiky, vspera - oplotenie ZŠ Dod.: Kočiš Krásna s.r.o.
326.55 €
Revízia hasiacich prístrojov - OcÚ Dod.: Vladimír JÁNOŠ - REHAP
295.11 €
Revízia a servis hasiacich prístrojov MŠ Dod.: Vladimír JÁNOŠ - REHAP
32.96 €
stravné lístky Ticket Restaurant Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1976.08 €
mobilné služby k 7.8.2015, t.č. 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.95 €
Skladacie lavice 220 cm Dod.: Dynava s.r.o.
197.50 €
Kopírovací papier A4 Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
56.70 €
spracovanie miezd za 07/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
Písací stôl KARUP Dod.: JYSK s.r.o.
40.24 €
Konzultácie k DP - dane a poplatky, vzdialený prístup Dod.: DATALAN, a.s.
27.00 €
vývoz TKO a KUKA nádob Dod.: KOSIT, a.s.
1547.76 €
fakturačné vysporiadanie el. energie za rok 2013 Dod.: VSE, a.s.
-0.12 €
pero s potlačou, tričká + potlač - Deň obce KP Dod.: Ján Grajzeľ
280.50 €
Školenie 16.9.2015 Zákon o odpadoch od 1.12016 Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
78.00 €
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za obdobie 19.8.2014 -18.8.2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-375.71 €
Preprava účinkujúcich ku Dňu obce KP dňa 23.8.2015 Dod.: Mlines s.r.o.
193.99 €
Zmeny a doplnky ÚPN obce KP Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT
1200.00 €
mobilné služby k 21.8.2015 t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
90.89 €
Tvorivé dielne, maľovanie na tvár Dod.: OBČIANSKE ZDRUŽENIE DRAČIA STOPA
69.00 €
Kultúrne vystúpenie Koš. bubeníckeho tímu - Deň obce KP Dod.: Súkromná základná umelecká škola
200.00 €
Revízne práce - bleskozvody Dod.: M.K.T.M. - Milan Glovocký
420.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 08/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
El. energia za 07/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
Zemný plyn za 07/2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 06/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
servisné služby k programu Korwin za 06/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Distribúcia Tv programov za 07/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
pevná linka OcÚ za 06/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.40 €
mobilné služby k 7.7.2015, t.č. 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.72 €
Rozbor vzorky pôdy na azbest Dod.: Ekolab s.r.o
121.44 €
Drvička konárov - Viking Dod.: Ing. Ján Spišák
380.00 €
spracovanie miezd za 06/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
70.00 €
KUKA nádoby 110 litr., Plastové nádoby čierne Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
727.80 €
plastové koše modré, žlté, veko modré, béžové, žlté, kartónový box na žiarivky Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
141.60 €
Vložné 2/2015 + vyúčtovanie vložného za rok 2014 - Spoločný obecný úrad Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
660.99 €
Vložné 1/2015 výkon stavebnej činnosti - Spoločný obecný úrad Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
445.00 €
Odvoz odpadu VKK a KUKA nadob za 06/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1069.42 €
mobilné služby k 21.7.2015 - t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
122.66 €
Zemný plyn za 06/2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
činnosť technika požiarnej ochrany od 05-07/2015 Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
Prevádzková réžia na stravu za zamestnancov MŠ a Ocú za 05-07/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
320.45 €
stravné deti v HN za 06/2015 - MŠ a ZŠ Dod.: ZŠ Košická Polianka
289.55 €
Grafická úprava časopisu "Život Košickej Polianky" č. 2/2015 Dod.: CASSONIC s.r.o.
180.00 €
tlač časopisu Život Košickej Polianky č. 2/2015 Dod.: EQUILIBRIA s.r.o.
289.55 €
mobilné služby k 21.6.2015 - t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
105.08 €
Preprava DHZ - K. Polianka - Nový Saláš - K.Polianka 2x Dod.: Mlines s.r.o.
140.00 €
informačné tabule a menovky na Ocú Dod.: Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
85.50 €
spracovanie miezd za 05/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
60.00 €
Náhradné súčiastky do požiarnej techniky Dod.: Florián, s.r.o.
125.71 €
Odvoz odpadu VKK a KUKA nadob za 05/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1674.26 €
mobilné služby k 7.6.2015, t.č. 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.14 €
servisné služby k programu Korwin za 05/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Distribúcia Tv programov za 06/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
školné za prípravu členov HJ - PO Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
dlažba na schody - bočný vchod do budovy KD Dod.: LASSELSBERGER, s.r.o.
12.54 €
pevná linka za 05/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
252.90 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 05/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Teleskopická tyč 6 m, ometač pavučín, stierka na okná s mopom Dod.: Marek Pčola
57.44 €
Plyn za 05/2015 Ocú Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
pevná linka OcÚ za 04/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.60 €
mobilné služby k 7.5.2015, t.č. 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.54 €
Distribúcia Tv programov za 05/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Laminátor DSBSOGOOD 230s Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
125.60 €
Kancelárske potreby - lepidlo, papier, toner, sponky, archívne boxy Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
165.05 €
Skartovací stroj PRIMO 800 Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
129.60 €
Kopírovací papier Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
53.94 €
Krovinorez Stihl FS 130 AC Dod.: Ing. Ján Spišák
450.00 €
spracovanie miezd za 04/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
65.00 €
vývoz TKO a KUKA nádob za 04/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1108.36 €
Prevádzková réžia na stravu za zamestnancov MŠ a Ocú za 03-04/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
239.25 €
Dlažba na chody - bočný vchod do budovy KD Dod.: LASSELSBERGER, s.r.o.
134.70 €
Utierky na riad s potlačou - Deň matiek 2015 Dod.: LIM PO s.r.o.
248.00 €
kosačka Viking Dod.: Ing. Ján Spišák
296.40 €
zosiľovač rozhlasovej ústredne, prekládka, údržba Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
499.20 €
Preprava osôb 8.5.2015 - pochod z Polianky do Polianky Dod.: eurobus, a.s.
248.50 €
záhradný ratanový stolík, kreslá Dod.: ASKO nábytok
199.00 €
PVC vrecia, čistiace prostriedky, zmeták, špongia Dod.: Marek Pčola
30.48 €
Odstraňovač vodného kameňa Dod.: Marek Pčola
1.69 €
Stavebné a geodetické zameranie cestného mosta cez rieku Torysa Dod.: TURY, spol. s.r.o.
696.00 €
Komoda - 2ks, dopravné, dobierka Dod.: JYSK s.r.o.
70.25 €
Konzultačné služby- dane a poplatky, evidencia obyvataľstva Dod.: Martin Hamadej
150.00 €
Poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
Elektrina 1.6.2015 - 30.6.2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
mobilné služby k 21.5.2015 t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
72.42 €
rezané kvety Gerbery - Deň matiek 2015 Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
67.50 €
Kontrola a nastavenie hl. stanice - TKR Dod.: KERO, s.r.o.
20.76 €
Vystúpenie folklórneho súboru Vánok - Deň matiek 17.5.2015 Dod.: DFS Vánok
400.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2015 Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
pracovné náradie na AP, montérky pracovné AP Dod.: Kobres, s.r.o.
846.72 €
kancelárske potreby - Ocú Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
55.54 €
Stravné pre detí v HN - MŠ a ZŠ za 03/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
348.60 €
Distribúcia TV programov za 04/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
zemný plyn za 04/2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
pevná linka OcÚ za 03/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.98 €
školenie členov HJ - PO Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
mobilné služby k 7.4.2015 - tel.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.29 €
Knihy do knižnice Dod.: FISCHER Vítězslav život a zdravie
91.00 €
servisné služby k programu Korwin za 03/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Tabule úradných hodín OcÚ, matričného úradu a obecnej knižnice Dod.: Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
103.00 €
tekuté mydlo, čistiaci prostriedok na okná Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
62.14 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel v miestnom rozhlase Dod.: SOZA
20.40 €
Deratizácia areálu zberného dvora Dod.: Ing. Ladislav Popovič DEZIN
60.00 €
spracovanie miezd za 03/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
66.00 €
Erb obce, vlajka, EÚ, obecná, SR Dod.: Jozef Šmrhola - Olymp
608.11 €
Deň učiteľov - upomienkový darček pre ZŠ Dod.: Jozef Šmrhola - Olymp
75.13 €
oprava kopírovacieho stroja Konica minolta Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
131.91 €
odvoz odpadu - KUKA nádoby a VKK za 03/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
1288.75 €
Motýlia záhrada Dod.: Grapa Media s.r.o.
31.80 €
Odznaky - darčekové predmety Dod.: Mgr. Michal Fischer - Mifisch
20.00 €
Knihy do MŠ - Abeceda múdra teta Dod.: FISCHER Vítězslav život a zdravie
26.00 €
Odznaky - darčekové predmety Dod.: Mgr. Michal Fischer - Mifisch
40.00 €
mobilné služby k 21.4.2015 -tel.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.42 €
Stravné pre detí v HN - MŠ a ZŠ za 04/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
237.65 €
hrable, gola sada, vozík dvojkolesový, vesta prac. Dod.: Kobres, s.r.o.
486.18 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 04/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Elektrina za 05/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
servisné služby k programu Korwin za 04/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Prenájom riadu - kompletný servis Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
55.00 €
stravné lístky Ticket Restaurant Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
599.62 €
Stravné pre detí v HN - MŠ a ZŠ za 02/2015 - transfér Dod.: ZŠ Košická Polianka
166.00 €
Prevádzkové náklady na stravu za zamestnancov Ocú a MŠ za 01/2015 Dod.: ZŠ Košická Polianka
192.85 €
Distribúcia TV programov za 03/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 02/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
zemný plyn za 03/2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
poistenie majetku obce za obdobie 1.4.2015 - 30.6.2015 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
servisné služby k programu Korwin za 02/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
pevná linka OcÚ za 02/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.79 €
tlač poštového peňažného poukazu - šeky OCÚ Dod.: Slovenská pošta, a.s.
14.15 €
odvoz KUKA nádob a odpadu Dod.: KOSIT, a.s.
1236.17 €
mobilné služby k 7.3.2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.03 €
koberec New orleans Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
256.50 €
Skákací vak - šk. pomôcky pre prípravkárov MŠ - transfér z KŠÚ Dod.: MALUNET, s.r.o.
29.02 €
Písací stôl, deliaca skrinka, komoda Dod.: JYSK s.r.o.
495.00 €
Servisná prehliadka a revízia kotlov na OcÚ Dod.: Andrej Hoľan
156.00 €
Motorová píla STIHL Dod.: Ing. Ján Spišák
240.00 €
Písací stôl, deliaca skriňa, komoda Dod.: JYSK s.r.o.
495.00 €
Oprava obecného rozhlasu Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
159.00 €
oprava svietidla VO, odstránenie skratu na Cintorínskej ulici Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
130.32 €
kábel. switch, inštalácia PC Dod.: Datacom, s.r.o.
108.60 €
spracovanie miezd za 02/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
70.00 €
Poplatok za prevod vlastníckych práv - Konika Minolta, ukončenie leasingu Dod.: GC Leasing Slovensko, s.r.o.
65.58 €
činnosť technika požiarnej ochrany od 01-03/2015 Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
150.00 €
oprava poruchy TV LUX Dod.: KERO, s.r.o.
92.88 €
odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos v MR za rok 2015 Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Kancelárske potreby - blok, obchodná kniha Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
44.96 €
písací stôl Dod.: JYSK s.r.o.
80.00 €
mobilné služby k 21.3.2015 - tel.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
97.42 €
pracovný odev, pracovné náradie Dod.: Kobres, s.r.o.
873.24 €
písací stôl Dod.: JYSK s.r.o.
80.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu SAD za 03/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
elektrina za 04/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
Koberec New Orleans Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
256.50 €
stravné lístky Ticket Restaurant Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
599.62 €
Distribúcia Tv programov za 02/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Šanón s mechanikou - kanc. potreby Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
60.12 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 01/2015 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
stravné deti v HN za 01/2015 - MŠ a ZŠ Dod.: ZŠ Košická Polianka
285.85 €
pevná linka OcÚ za 01/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.91 €
servisné služby k programu Korwin za 01/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Zemný plyn za 02/2015 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
členský príspevok na rok 2015, náklady na Abovský hlásnik na rok 2015 Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
993.48 €
Oprava poruchy TKR na HS Dod.: KERO, s.r.o.
30.96 €
oprava svietidla VO, súmrakový spínač Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
415.02 €
mobilné služby k 7.2.2015, t.č. 0911 875 543 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.38 €
Odvoz KUKA nádob za 01/2015 Dod.: KOSIT, a.s.
973.51 €
spracovanie miezd za 01/2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
60.00 €
servis programu Korwin - prechod účtovníctva do roku 2015 Dod.: DATALAN, a.s.
33.00 €
spracovanie miezd za 02/2015 Referendum 2015 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
24.00 €
mikrofón pre obecný rozhlas Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
35.10 €
mobilné služby k 21.2.2015 - t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.42 €
Informačný riadok dodatočný - inzercia Dod.: Mediatel, spol. s.r.o.
60.00 €
Nájom k 1.2.2015 - zmluva PNZ - 40438/11.00 za rok 2014 (Oáza oddychu) Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Elektrina za 3/2015 Dod.: SPP, a.s.
883.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
122.70 €
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za 10-12/2014 Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
125.00 €
audit individuálnej a konsolidovanej účt. závierky k 31.12.2014 Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
1080.00 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 12/2014 Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Tabuľka s označením starostky obce Dod.: Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
13.50 €
Zmeny a doplnky ÚPN obce Košická Polianka Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková REVITAL PROJECT
3600.00 €
Konzultácie k modulu Majetok - úprava cudzích zdrojov na karte Viacúčelovej budovy OcÚ Dod.: DATALAN, a.s.
27.00 €
Distribúcia Tv programov za 01/2015 Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Telefón OcÚ - pevná linka za 12/2014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.38 €
Zemný plyn za 01/2015 - Ocú Dod.: VSE, a.s.
473.00 €
servisné služby k programu Korwin za 12/2014 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
spracovanie miezd za 12/2014 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
60.00 €
vložené za 1/2016 - dohoda o zriadení spoločného obecného úradu Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
673.35 €
Toner do kopír. stroja Konica Minolta Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
39.60 €
Elektrina za 01/2015 Dod.: SPP, a.s.
830.00 €
Odvoz KUKA nádob a odpadu VKK za 12/2014 Dod.: KOSIT, a.s.
1188.66 €
Vložené za 2 polrok 2014 - stavebná činnosť Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
180.00 €
Tabuľka s označením starostky obce a poslancami OZ Dod.: Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
52.00 €
mobilné služby k 7.1.2015, t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.37 €
vzdialený prístup - vytvorenie prístupu pre vzdialené ovládanie Dod.: DATALAN, a.s.
27.00 €
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.3.2014 do 31.12.2014 Dod.: SPP, a.s.
-1144.06 €
Toaletný papier, hygien. utierky Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
138.92 €
nastavenie zoznamov voličov na Referendum 02/2015 Dod.: DATALAN, a.s.
27.00 €
Finančný spravodajca za rok 2014 - doplatok Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
48.86 €
Demontáž vianočného osvetlenia Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
175.50 €
mobilné služby k 21.1.2015, t.č. 0911 754 014 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.42 €
preprava detí MŠ na lyž.výcvik, Koš. Polianka-Jahodná od 19.1.2015 do 23.1.2015 Dod.: Mlines s.r.o.
187.20 €
Oprava svietidla VO Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
409.44 €
montáž nového reflektora Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
220.20 €
tlač Života Košickej Polianky Dod.: EQUILIBRIA s.r.o.
215.28 €
Kancelársky papier, euroobaly Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
30.00 €
Sadzba Života Košickej Polianky Dod.: CASSONIC s.r.o.
162.00 €
činnosť technika požiarnej ochrany Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
125.00 €
Almanach obce 2015 Dod.: Datatrade s.r.o.
28.60 €
Notebook LENOVO Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
372.83 €
Elektrina za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015 Dod.: SPP distribúcia, a.s.
883.00 €
Oprava kopír. stroja Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
93.00 €
Hračky - školské pomôcky Dod.: Benjamín s.r.o.
97.39 €
Údržba výpočtovej techniky Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
187.87 €
Distribúcia Tv programov za 11/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
zimná údržba miestnych komunikácií Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
114.62 €
Distribúcia Tv programov za 12/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Dotácia na autobusovú dopravu za 11/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
odvoz odpadu a KUKA nádob za 11/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1205.62 €
spracovanie miezd za 11/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
60.00 €
Poplatok za bank. informácie pre účely auditu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
78.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
183.00 €
Úrok z omeškania, výnos Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
8.77 €
Elektrina za 12/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
830.00 €
tlačiva - Daň z nehnuteľnosti Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Inprost, s.r.o.
71.82 €
školenie - seminár, IS Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
30.00 €
spracovanie miezd za 11/2014 - voľby do orgánov samosprávy obcí Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
moderovanie "Hubertovského plesu" 8.11.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Egry Tibor, Ing. - APA
150.00 €
mobilné služby k 22.11.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.42 €
Pracovné stretnutie starostov Mikroregiónu Hornád Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kondášová Marta
148.30 €
Voľby do OcÚ - občerstvenie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kondášová Marta
118.00 €
Notbuck, reproduktory, kábel - transfér z KŠÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Datacom, s.r.o.
42.00 €
Odber a laborat. analýza vzorky voky - kuchyňa ZŠ Koš. Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
131.32 €
spracovanie miezd za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
56.00 €
Vlajka SR, vlajka EÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
55.99 €
odvoz odpadu VKK a KUKA nádob za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1823.11 €
pevná linka za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.80 €
mobilné služby k 7.11.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.38 €
servisné služby k programu Korwin za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
dotácia na autobusovú dopravu za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
distribúcia Tv programov za 11/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
180.59 €
plyn OcÚ za 11/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
stravné detí v HN za 10/2014 - MŠ a ZŠ - dotácia z ÚP Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
296.80 €
prevádzková réžia za stravujúcich sa zamestnancov MŠ a OcÚ za 09-10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
278.40 €
Záloha na elektrickú energiu za 10/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
105.72 €
Záloha na plyn za 12/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 12/2014 - Bouwlling. Pub, KD Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Záloha na elektrickú energiu za 09/2014 - Bouwling Pub, KD Košická Polianka. Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Obec Košická Polianka
99.62 €
Zálohu na plyn za 11/2014 - Bouwling Pub, KD Košická Polianka Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 11/2014 - Bouwling Pub, KD Košická Polianka Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Nastavenie tlače volieb do samosprávy Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
54.00 €
mobilné služby k 21.10.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.42 €
Abovský hlásnik č. 3/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
126.67 €
spracovanie miezd za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
61.00 €
Oprava svietidla VO, oprava miestneho rozhlasu a montáž nového závesného kábla - pri bytovke č. 219 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
383.40 €
vystúpenie skupiny Kandráčovcov - Mesiac úcty k starším Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: FM PRODUCTION s.r.o.
1500.00 €
mobilné služby k 7.10.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.78 €
servisné služby k programu Korwin za 09/2014 Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
vývoz odpadu a KUKA nádob za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1204.87 €
82,51 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
82.51 €
pevná linka za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
39.25 €
Zemný plyn za 10/2014 - OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
dotácia na autobusovú dopravu za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
distribúcia Tv programov za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
El. energia za 10/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
830.00 €
stravné detí v HN za 09/2014 - MŠ a ZŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
229.00 €
KUKA nádoby 110 litr. Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
788.40 €
Hygienické potreby - toal. papier a utierky do zásobníkov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
182.34 €
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za 3.Q.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
125.00 €
tech. príprava kultúrnej akcie - Dni obce Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Amato EU, s.r.o.
1200.00 €
Oprava poruchy TKR - výmena spojky Fm Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KERO, s.r.o.
34.92 €
mobilné služby k 21.9.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
60.56 €
oprava sociálnych zariadení Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Košická stavebná s.r.o.
132.00 €
Info tabule + grafická úprava Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ALEVAX s.r.o.
74.74 €
Soľ tabletovaná na prevádzku úpravne vody - ZŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
80.00 €
spracovanie miezd za 08/2 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
46.00 €
odvoz odpadu a KUKA nádob za 08/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1339.72 €
Inštalácia SQL servra, prenos databázy no nového PC Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
270.00 €
Servisné poplatky Skyling na 24 mesiacov - TKR Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KERO, s.r.o.
150.77 €
dodanie programu Šláger, servis TKR Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KERO, s.r.o.
107.88 €
mobilné služby k 7.9.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.47 €
Náučno - propagačná maľovanka pre deti - propagácia obce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
97.59 €
Poistenie majetok obce za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
serviisné služby k programu Korwin za 08/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
dotácia na autobusovú dopravu za 08/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
pevná linka za 08/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.32 €
Inštalácia tlačiarne a skenovania - nový PC, účtovníctvo Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
20.00 €
Distribúcia Tv programov za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Elektrická energia za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
830.00 €
Zemný plyn za 09/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
473.00 €
Na základe Zmluvy o zverejnení reklamy pri príležitosti organizovania akcie "Deň obce Košická Polianka" Odb.: MEDIEM s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
1000.00 €
Záloha na elektrickú energiu za 08/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
120.76 €
Záloha na plyn za 10/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 10/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.7.2014 do 18.8.2014 - OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-632.22 €
mobilné služby k 21.8.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.80 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ŠEVT, a.s
12.59 €
mobilné služby k 7.8.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.80 €
vložné za 1.polrok 2014 - za výkon stavebnej činnosti Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
460.00 €
spracovanie miezd za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
51.00 €
vývoz odpadu a KUKA nádob za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1208.56 €
pevná linka za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.30 €
dotácia na autobusovú dopravu za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Kancelársky papier A4 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
36.96 €
elektrina za 08/2 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
830.00 €
distribúcia Tv programov za 08/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Záloha na elektrickú energiu za 07/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
100.84 €
Záloha na plyn za 09/2014 - Bouwling Pub, Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 09/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
dopravu účastníkov 31. ročníka prechodu Z Polianky do Polianky z obce Sečovská Polianka Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: Obec Košická Polianka
32.66 €
Záloha na elektrickú energiu za 06/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
111.82 €
Záloha na plyn za 08/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 08/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Zálohu na elektricku energiu za 05/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
107.75 €
Zálohu na plyn za 07/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 07/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
servisné služby k programu Korwin na 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Krovinorez, struna, mazivo, olej Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Mountfield SK, s..ro.
567.20 €
mobilné služby k 21.7.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.42 €
Abovský hlásnik č. 2/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
126.67 €
Konzultácia a spracovanie monitorovacej správy č. 2 - Revitalizácia centra obce K. Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Mojžiš Dominik, Ing. - ASIST
550.00 €
Inštalácia tlačiarne, skenovania - nový PC Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
19.00 €
Kopírovací papier A4 - pre OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
18.58 €
vložne za 2.polrok 2014 - zriadenie spoločného obecného úradu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
582.85 €
spracovanie miezd za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
61.00 €
vývoz odpadu a KUKA nádob za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1208.51 €
vyúčtovanie plynu za obdobie od 19.8.2013 do 30.6.2014 Dod.: SPP distribúcia, a.s.
-786.34 €
mobilné služby k 7.7.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.75 €
plyn za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
689.00 €
servisné služby programu Korwin za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Prevádzková réžia za stravu zamestnancov MŠ a OcÚ za 05-07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
269.70 €
Prevádzková réžia za stravu zamestnancov MŠ a OcÚ za 05-07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
269.70 €
pevná linka za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.14 €
Pripojenie nového PC k programu Korwin - vzdialený prístup Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
54.00 €
grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok na Dni RZOH Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
6.75 €
zimná údržba ciest za 01-02/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ladislav Truhan Trukona
720.00 €
dotácia na autobusovú dopravu za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
elektrická energia za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
830.00 €
Distribúcia Tv programov za 07/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
stravné detí v HN - MŠ, ZŠ za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
366.45 €
činnosť požiarneho technika za 2.Q.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
125.00 €
tlačivá: Sobášny list, Úmrtný list Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Centrum polygrafických služieb
22.26 €
Tabuľa s označením "Zberný dvor" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
119.00 €
stravné lístky na 07, 08/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
540.67 €
mobilné služby k 21.6.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.42 €
nadlimitná zákazka verejného obstarávania "VO Dodávka zemného plynu - 2.časť" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
124.80 €
elektronicka aukcia "Dodávka zemného plyn" - VO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
120.00 €
Zošity pre prípravkárov MŠ - transfér Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Matejka Marián - PRINTCITY
8.00 €
náhradné diely do požiarnej techniky, všeobecný materiál Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Florián, s.r.o.
148.00 €
Zástava Š obecná Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
51.41 €
inštalácia SQL servera 2008 R2 - program Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
108.00 €
Obecné noviny - doplatok za rok 2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Inprost, s.r.o.
15.60 €
mobilné služby k 7.6.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.38 €
spracovanie miezd za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
61.00 €
vývoz odpadu - KUKA nádob a kontajnerov za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1801.94 €
servisné služby k programu Korwin za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
pevná linka za 05/2014 - OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.14 €
Oprava elektrického ohrievača vody v MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SBB Tech, s.r.o.
30.00 €
dotácia na autobus. dopravu za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
distribúcia Tv programov za 06/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
stravné lístky na OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
102.56 €
elektrická energia za obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
830.00 €
plyn Ocú za obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
104.00 €
stravné detí v HN za obdobie máj 2014 - ZŠ, MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
380.99 €
Záloha na elektrickú energiu za 04/2014 - Bouwling Pub, KD Košická Polianka. Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
44.73 €
Záloha na plyn za 06/2014 - Bouwling Pub, KD Košická Polianka Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 06/2014 - Bouwling Pub, KD Košická Polianka Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
oprava miestneho rozhlasu - montáž káblov, oprava svietidla Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
189.00 €
poistenie majetku za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
PD vrátane tendrovej dokum. pre územné rozhodnutie - "Koš. Polianka - Kanalizácia" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
2970.00 €
Tendrová PD - "Koš. Polianka - Kanalizácia" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
2910.00 €
spracovanie miezd - voľby do Európskeho parlamentu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
31.00 €
servis tlačiarne Konica Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
91.62 €
spracovanie miezd za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
51.00 €
Zástava SR - voľby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
17.76 €
mobilné služby k 21.5.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.18 €
voľby do Europarlamentu 24.5.2014 - vzdialená správa Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
54.00 €
odvoz odpadu za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
1215.08 €
preprava osôb - 31. ročník "Z Polianky do Polianky" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
250.00 €
mobilné služby k 7.5.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.37 €
dotácia na autobusovú dopravu za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
distribúcia Tv programov za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
pevná linka na OcÚ za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.04 €
plyn OcÚ za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
247.00 €
elektrická elektrina za 05/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
830.00 €
Záloha na elektrickú energiu za 02-03/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
331.38 €
Zálohu na plyn za 05/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
ájomné za 05/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
servisné služby k programu Korwin za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
údržba a opava kopírovacieho stroja Konica Minolta Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
271.75 €
stravné detí v HN ZŠ a MŠ Košická Polianka za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
347.56 €
prevádzková réžia na stravu za zamestnancov MŠ a OcÚ za 03-04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
178.35 €
rozbor vody - ZŠ Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
129.99 €
mobilné služby k 21.4.2014 - t.č. 0911754014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.42 €
kotúč. utierky a toal. papier do zásobníkov - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
138.89 €
mobilné služby k 7.4.2014 - t.č. 0911 875 543 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.55 €
el. energia za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 - OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
30.16 €
el. energia za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 - VO č. 9021 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
350.16 €
odvoz odpadu za 03/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
986.66 €
servis a oprava tlačiarne Konica Odb.: Štefko Ľubomír
Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
20.00 €
pevná linka za 03/ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.10 €
spracovanie miezd - volebná komisia 2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
26.00 €
spracovanie miezd za 03/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
51.00 €
el. energia za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 - odberné miesto VO č. 9055 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
196.46 €
servisné služby k programu Korwin za 03/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
Finančný spravodajca na rok 2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
19.98 €
dotácia na autobusovú dopravu za 03/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
73.82 €
Abovský hlásnik č. 1/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
126.67 €
nadlimitná zákazka ver. obstarávania - "VO Dodávka zemného plynu" - 1. časť Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Regionálne združenie obcí Hornád
187.20 €
autorská odmena za licenciu na ver. používanie hudobných diel - verejný rozhlas Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SOZA
20.40 €
plyn za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
644.00 €
distribúcia Tv programov za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TV TV, spol. s r.o.
180.59 €
Elektrická energia za 04/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
789.00 €
Kontrola a revízia komínov - objekt kultúrny + obecný úrad Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
54.00 €
stravné detí MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi za 0 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ZŠ Košická Polianka
241.00 €
Záloha na plyn za 04/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 04/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
Záloha na elektrickú energiu za 01/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
150.24 €
Záloha na plyn za 03/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
77.65 €
Nájomné za 03/2014 - Bouwling Pub Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
el. energia za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 - odberné miesto č. 124 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
172.98 €
oprava sociálnych zariadení v objekte OcÚ Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Košická stavebná s.r.o.
360.00 €
el. energia za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 - Požiarna zbrojnica, č. 21 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
33.74 €
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamom za verejný prenos prostredníctvo rozhlasu za rok 2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
spracovanie miezd - volebná komisia, voľby prezidenta 2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
31.00 €
splátka za nájom k 1.3.2014 - Oáza oddychu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
lné služby k 21.3.2014 - t.č. 0911 754 014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.38 €
Elektrická energia za 03/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
789.00 €
školské pomôcky pre MŠ - transfér z Obv. úradu Ke Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Baribal s.r.o.
232.00 €
poskytnutie hydrologických údajov o prameňoch - Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
36.00 €
vývoz odpadu za 02/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
980.09 €
spracovanie miezd za 02/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
76.00 €
preplatok za el. energiu za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 - cintorínska ulica Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: VSE, a.s.
-36.65 €
servisné služby k programu Korwin za 02/2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
poistenie majetku za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
65.48 €
servis TKR Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KERO, s.r.o.
20.76 €
časopis Predškolská výchova Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
mobilné služby k 7.3.2014 Odb.:<